Мастер студије – психологија

Образовни профил: МАСТЕР ПСИХОЛОГИЈЕ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус (О/И)

Условљени

предмети

Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Мастер студиј  (први семестар)
ПСМ 9-1  Савремене методе у психолошким истраживањима О не I 3+2 7
ПСМ 9-2  Савремени проблеми психологије васпитања и  образовања О не I 3+2 5
ПСМ 9-3  Здравствена психологија О не I 3+2 5
ПСМ 9-4  Организациона психологија О не I 3+2 5
ПСМ 9-5/1

ПСМ 9-5/2

ПСМ 9-5/3

 Психологија даровитости

 Управљање људским ресурсима

 Практикум из клиничке процјене

И не I 2+1 4
ПСМ 9-6/1

ПСМ 9-6/2

ПСМ 9-6/3

 Вјештине комуникације у школи

 Психологија маркетинга

 Групна психотерапија

И не I 2+1 4
Мастер студиј  (други семестар)
ПСМ 10-1/1

ПСМ 10-1/2

ПСМ 10-1/3

 Превенција асоцијалног понашања у школи

 Политичка психологија

 Когнитивно-бихејвиорална терапија

И не II 2+2 4
ПСМ 10-2/1

ПСМ 10-2/2

ПСМ 10-2/3

 Сарадња и конфликти у школи

 Личност менаџера и радно понашање запослених

 Клиничка употреба снова

И не II 2+2 4
ПСМ 10-3  Пракса О не II 0+4 6
ПСМ 10-4  Израда мастер рада О не II 10+0 16