Мастер студије – географија

Образовни профил: МАСТЕР ГЕОГРАФИЈЕ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Мастер студиј  (први семестар)
М-ГЕ 1-1  Глобалне климатске промјене О не I 2+2 7
М-ГЕ 1-2  Модели демографског развоја О не I 2+2 7
М-ГЕ 1-3/1

М-ГЕ 1-3/2

 Анализе у ГИС-у

 Коришћење и заштита вода

И не I 2+2 6
М-ГЕ 1-4/1

М-ГЕ 1-4/2

М-ГЕ 1-4/3

 Страни језик- Енглески

 Страни језик- Њемачки

 Страни језик- Руски

И не I 2+2 4
М-ГЕ 1-5/1

М-ГЕ 1-5/2

 Социјални и економски проблеми савременог свијета

 Рурални развој

И не I 2+2 6
Мастер студиј  (други семестар)
М-ГЕ 2-1  Методологија научно-истраживачког рада О не II 2+1 6
М-ГЕ 2-2  Глобализација и политички проблеми у свијету О не II 2+1 3
М-ГЕ 2-3/1

М-ГЕ 2-3/2

 

М-ГЕ 2-3/3

 Планирање и уређење географских система

 Регионално-географски процеси и проблеми развоја  земаља ЈИ Европе

 Антропогена геоморфологија

И не II 2+1 3
М-ГЕ 2-4/1

М-ГЕ 2-4/2

М-ГЕ 2-4/3

 Савремени облици наставе географије

 Пракса и иновације у настави географије

 Процјена утицаја на животну средину

И не II 2+1 3
М-ГЕ 2-5  Завршни Мастер рад II 15