Мастер студије – социологија

Образовни профил: МАСТЕР СОЦИОЛОГИЈЕ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Мастер студиј  (први семестар)
СО 9-1  Теоријска социологија О не I 3+2 7
СО 9-2  Социологија културе О не I 3+2 6
СО 9-3/1

СО 9-3/2

СО 9-3/3

СО 9-3/4

 Eкономска социологија

 Социологија политичких партија

 Глобализација савременог друштва

 Акциона социолошка истраживања

И не I 2+2 5

СО 9-4/1

СО 9-4/2

СО 9-4/3

СО 9-4/4

 Истраживање етничких односа

 Социологија масовне културе

 Социологија друштвених покрета

 Истраживање социјалних конфликата

И не I 2+1 5
СО 9-7  Методологија научно-истраживачког рада О не I 3+2 7
Мастер студиј  (други семестар)
СО 9-6  Наставни предмет из уже струке О да II 2+0 5
СО 9-7  Писање и одбрана завшног мастер рада О да II 25