О студијском програму кинески и енглески језик и књижевност

Наставни план за академску 2017/18. годину

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР КИНЕСКОГ И ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
KE-1-7  Савремени кинески језик 1 О не I 2+6 8
KE-1-8  Савремени енглески језик 1 О не I 2+4 7
KE-1-9  Увод у кинеско писмо О не I 1+1 4
KE-1-10  Увод у студије језика О не I 2+2 4
KE-1-11  Правопис и норма српског језика О не I 2+1 4
KE-1-12/1

KE-1-12/2

 Увод у синологију 

 Увод у кинеску културу

И не I 1+1 3
KE-2-8  Савремени кинески језик 2 О KE-1-7 II 2+6 8
KE-2-9  Савремени енглески језик 2 О KE-1-8 II 2+4 7
KE-2-10  Фонетика енглеског језика О не II 2+1 4
KE-2-11  Синтакса српског језика О не II 2+1 4
KE-2-12  Кинески језик: Слушање с разумијевањем О KE-1-7 II 2+1 4
KE-2-13/1

KE-2-13/2

 Преглед кинеске историје

 Кинеска умјетност

И не II 1+1 3
Друга година
KE-3-7  Савремени кинески језик 3 О KE-2-8 III 2+6 8
KE-3-8  Савремени енглески језик 3 О KE-2-9 III 2+4 7
KE-3-9  Морфологија енглеског језика О не III 2+1 4
KE-3-10  Енглеска књижевност 1 О не III 2+1 4
KE-3-11  Педагогија О не III 2+1 4
KE-3-12/1

KE-3-12/2

 Историјски преглед класичне кинеске књижевности

 Историјски преглед кинеске књижевности 1

И не III 1+1 3
KE-4-7  Савремени кинески језик 4 О KE-3-7 IV 2+6 8
KE-4-8  Савремени енглески језик 4 О KE-3-8 IV 2+4 7
KE-4-9  Морфосинтакса енглеског језика О не IV 2+1 4
KE-4-10  Енглеска књижевност 2 О не IV 2+1 4
KE-4-11/1

KE-4-11/2

 Ченгју идиоми у кинеском језику: значење и употреба

 Хиеhouyu изреке у кинеском језику

И KE-3-7 IV 2+1 4
KE-4-12/1

KE-4-12/2

 Кинески језик у свакодневној комуникацији

 Основе говорне комуникације на кинеском језику

И KE-3-7 IV 1+1 3
Трећа година
KE-5-7  Савремени кинески језик 5 О KE-4-7 V 2+6 8
KE-5-8  Савремени енглески језик 5 О KE-4-8 V 2+4 7
KE-5-9  Синтакса енглеског језика О не V 2+2 4
KE-5-10  Енглеска књижевност 3 О не V 2+1 4
KE-5-11  Психологија О не V 1+1 4
KE-5-12/1

KE-5-12/2

 Класични кинески језик

 Историјски преглед кинеског језикa

И KE-4-7 V 1+1 3
KE-6-7  Савремени кинески језик 6 О KE-5-7 VI 2+6 8
KE-6-8  Савремени енглески језик 6 О KE-5-8 VI 2+4 7
KE-6-9  Семантика О не VI 2+2 4
KE-6-10  Методика наставе кинеског језика О не VI 2+1 4
KE-6-11  Кинески језик: Интезивно читање О KE-5-7 VI 1+1 4
KE-6-12/1

KE-6-12/2

 Семинар: Избор текстова на модерном кинеском  језику: кинескa савременост

 Семинар: Избор текстова на модерном кинеском  језику; теме из кинеске културе

И KE-5-7 VI 1+1 3
Четврта година
KE-7-7  Савремени кинески језик 7 О KE-6-7 VII 2+6 8
KE-7-8  Савремени енглески језик 7: Увод у анализу дискурса О не VII 2+2 5
KE-7-9  Кинески језик у новинским текстовима О KE-6-7 VII 2+1 4
KE-7-10  Граматика кинеског језика О KE-6-7 VII 2+2 5
KE-7-11  Методика наставе енглеског језика О не VII 2+1 4
KE-7-12/1

KE-7-12/2

 Историјски преглед модерне и савремене кинеске  књижевности

 Историјски преглед савремене кинеске књижевности 2

И

KE-3-12/1

KE-3-12/2

VII 2+1 4
KE-8-8  Савремени кинески језик 8 О KE-7-7 VIII 2+6 8
KE-8-9  Савремени енглески језик 8: Увод у лингвистичку стилистику О не VIII 2+2 5
KE-8-10  Превођење кинеских текстова О KE-7-7 VIII 2+1 4
KE-8-11  Енглеска књижевност 4 О не VIII 2+1 4
KE-8-12  Говорни кинески језик О VIII 1+1 3
KE-8-13/1

KE-8-13/2

 Општи принципи превођења

 Превод стручних текстова са кинеског језика  (технологија, право, економија, медицина)

И KE-7-7 VIII 1+1 3
КЕ-8-14/1

КЕ-8-14/2

 Основе писања у кинеском језику

 Облици писаних форми у кинеском језику

И KE-7-7 VIII 1+2 3