Наставници катедре за рачунарске науке и системе

Ру­ко­во­ди­лац: доц. др Јована Форцан

Се­кре­тар: мср Маријана Драгичевић

Ка­би­не­ти: 513

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­ка­л 1513

Е-по­шта: racunarstvo@ff.ues.rs.ba

Ванредни професор:

проф. др Драгољуб Крнета

Доцент:

доц. др Јована Форцан

Виши асистент:

мср Маријана Драгичевић

Асистент: 

Ивана Шиповац