Правни акти

Статут Филозофског факултета Пале 6. 6 . 2023. године

Статут Универзитета 2011.године

Статут Универзитета 2009. године
Статут Филозофског факултета 2016.године
Закон о високом образовању
Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању
Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању
Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању
Правилник о додјели награда и признања
Правилник о еквиваленцији звања
Правилник о издавачкој дјелатности
Правилник о поступку избора
Правилник о студирању на докторским студијама
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених на Универзитету Источно Сарајево
Правилник о дисциплинској одговорности студената
Правила о поступку рангирања студената који суфинансирају трошкове студирања за прелазак у статус студената

чије се студије финансирају на терет Буџета РС

Образац за пријаву за учешће на лицитацији

Оглас о продаји путничког возила путем заворене лицитације

Пословник о раду Научно-наставног вијећа Филозофског факултета Пале


Дозволе за рад – I циклус студија


Дозволе за рад – II циклус студија


Дозволе за рад – III циклус студија


Елаборати о оправданости извођења студијских програма – I циклус


Елаборати о оправданости извођења студијских програма – II циклус


Елаборати о оправданости извођења студијских програма – III циклус