Историјат катедре за русистику

    Ова комбинована катедра својеврсни је насљедник Катедре за руски језик и књижевност, која је основана 1961/1962. године на Филозофском факултету у Сарајеву, а 1972. године на истом факултету прерасла у Одсјек за словенске језике и књижевности. Пошто  у Републици Српској ни на једном од универзитета и факултета није постојао студиј рускога језика и књижевности, а пошто је за тим кадром исказивана потреба, новоoбновљени Филозофски факултет у Источном Сарајеву направио је, прије свега због недостатка универзитетских професора русистике, комбиновану катедру србистике и русистике, формирајући тако Катедру за руски језик и српски језик и књижевности.  Катедра, како јој и само име говори, уједињује два двопредметна студија: студије српског језика и књижевности и студије руског језика и књижевности, укључујући из тих студија неопходне предмете и њихове садржаје.

Катедра је почела с радом, уписом прве генерације студената, у школској 2009/2010. години.