О студијском програму разредна настава

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
РН1-2a  Српски језик 1 О не I 3+2 6
РН1-1а  Математика 1 О не I 3+3 7
РН1-3а  Филозофија са етиком О не I 2+0 3
РН1-4а  Педагогија О не I 3+3 6
РН2-5а  Вокално-инструментална настава О не I 0+3 4

РН1-6/1а

РН1-6/2а

РН1-6/3а

 Енглески језик 1

 Руски језик 1

 Њемачки језик 1

И не I 1+2 4
РН2-2a  Српски језик 2 О не II 3+2 6
РН2-1a  Математика 2 О не II 3+3 6
РН1-5а  Општа и развојна психологија О не II 3+2 6
РН2-7a  Школска и породична педагогија О не II 2+2 5
РН2-8a  Социологија образовања О не II 2+0 4

РН2-6/1a

РН2-6/2a

РН2-6/3a

 Енглески језик 2

 Руски језик 2

 Њемачки језик 2

И не II 1+2 3
Друга година
РН3-1а  Књижевност О не III 3+3 7
РН3-2а  Дидактика 1 О не III 2+2 6
РН4-4а  Педагошка психологија О не III 3+2 6
РН3-6a  Основи географије и демографије О не III 3+2 8

РН3-5/1а

РН3-5/2а

 Култура говора

 Васпитање за демократију

И не III 2+1 3
РН4-1а  Књижевност за дјецу О не IV 3+2 7
РН4-3а  Дидактика 2 О не IV 2+2 6
РН4-2a  Основе информатике и образовна технологија О не IV 2+3 6
РН5-3а  Основе биологије и екологије О не IV 3+2 7

РН5-6/1а

РН4-5/3a

 Сценска умјетност

 Педагошка дијагностика

И не IV 2+1 4
Трећа година
РН6-1а  Методика наставе српског језика и књижевности 1 О не V 3+4 8
РН6-3а  Основе физичке културе О не V 3+3 7
РН6-2а  Методика наставе ликовне културе 1 О не V 2+3 6
РН5-4а  Методологија педагошких истраживања О не V 2+2 5

РН5-6/3a

РН5-6/4a

 Хигијена са здравственим васпитањем

 Биолошка и генетичка основа развоја човјека

И не V 1+2 4
РН7-2а  Методика наставе математике 1 О не VI 3+4 8
РН6-4а  Методика наставе ПП и ПД 1 О не VI 3+4 8
РН7-3а  Методика наставе музичке културе 1 О не VI 2+3 7
РН5-5а  Методика специјалног и инклузивног образовања О не VI 2+0 3

РН6-5/3a

РН6-5/4a

 Педагошка комуникација

 Менаџмент у васпитно-образовним установама

И не VI 2+1 4
Четврта година
РН8-4а  Методика наставе музичке културе 2 О не VII 2+3 7
РН8-3а  Методика практичне наставе ПП и ПД 2 (школски рад) О не VII 2+4 8
РН8-2а  Методика наставе ликовне културе 2 О не VII 2+4 7

РН7-5/3a

РН7-5/4a

РН6-5/1а

 Методика развоја ритма, спорта и музике

 Методика математичког моделовања

 Филмска РТВ култура

И

(од 3 понуђена бирају се 2 предмета

не VII 1+2 4
РН6-1А  Методика наставе српског језика и књижевности 2  (школски рад) О РН6-1а VIII 2+4 84
РН7-4а  Методика наставе физичког васпитања О не VIII 3+3 7
РН8-1а  Методика практичне наставе математике II (школски  рад) О РН7-2а VIII 2+4 7

РН5-6/2а

РН7-5/1а

 Завичајна географија

 Културна историја Срба

И не VIII 1+1 3
РН8-5а  Израда завршног рада О   VIII 0+3 5