Мастер студије – математика и рачунарство

Образовни профил: МАСТЕР МАТЕМАТИКЕ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус (О/И)

Условљени

предмети

Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Мастер студиј  (први семестар)
M-ММ1-1  Методологија научно-истраживачког рада О не I 2+0 4

 Изборни предмет 1

 Изборни предмет 2

 Изборни предмет 3

 Изборни предмет 4

И не I 2+2 5
M-ММ1-2  Истраживачки пројекат 1 О не I 0+0 6
Мастер студиј  (други семестар)
 Изборни предмет 5 И II 2+2 5
М-ММ2-1  Истраживачки пројекат 2 О II 0+5 5
М-ММ2-2  Завршни мастер рад О II 0+15 20
Листа изборних предмета за образовни профил Мастер Математике
M-MM-И1  Геометријске трансформације
M-MM-И2  Комбинаторна геометрија
M-MM-И3  Конвексна анализа
M-MM-И4  Мјера и интеграција
M-MM-И5  Нумеричка математика
M-MM-И6  Одабрана поглавља алгебре
M-MM-И7  Одабрана поглавља вјероватноће
M-MM-И8  Одабрана поглавља геометрије
M-MM-И9  Одабрана поглавља дискретне математике
M-MM-И10  Одабрана поглавља комплексне анализе
M-MM-И11  Одабрана поглавља теорије бројева
M-MM-И12  Одабрана поглавља топологије
M-MM-И13  Теорија прстена 
M-MM-И14  Увод у комутативну алгебру
M-MM-И15  Функционална анализа
M-MM-И16  Фуријеова анализа

 

Образовни профил: МАСТЕР ИНФОРМАТИКЕ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус (О/И)

Условљени

предмети

Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Мастер студиј  (први семестар)
M-МР1-1  Методологија научно-истраживачког рада О не I 2+0 4

 Изборни предмет 1

 Изборни предмет 2

 Изборни предмет 3

 Изборни предмет 4

И не I 2+2 5
M-МР1-2  Истраживачки пројекат 1 О не I 0+0+5 6
Мастер студиј  (други семестар)
 Изборни предмет 5 И 2+2 5
М-МР2-1  Истраживачки пројекат 2 О II 0+0+5 5
М-МР2-2  Завршни мастер рад О II 0+15 20
Листа изборних предмета за образовни профил Мастер Информатике
M-MР-И1  Дизајнирање корисничког интерфејса
M-MР-И2  Информациона теорија и кодирање
M-MР-И3  Комбинаторна оптимизација
M-MР-И4  Криптографија
M-MР-И5  Математичка логика у рачунарству
M-MР-И6  Математичке основе рачунара
M-MР-И7  Мрежно и дистрибуирано програмирање
M-MР-И8  Нумеричка математика
M-MР-И9  Одабрана поглавља дискретне математике
M-MР-И10  Развој и сигурност web апликација
M-MР-И11  Рачунарска геометрија
M-MР-И12  Теорија алгоритама
M-MР-И13  Теорија игара
M-MР-И14  Функционално програмирање
M-MР-И15  XML и web сервиси