О студијском програму новинарство

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
НОСЈ 1-1  Основе комуникологије О I 3+3 7
НОСЈ 1-2  Основе новинарства и новинарски жанрови О I 3+3 7
НОСЈ 1-3  Основе филозофије О I 2+2 6
НОСЈ 1-4  Српски језик 1 О I 2+2 5
НОСЈ 1-5 Енглески језик 1 О I 0+2 5
НОСЈ 2-1  Теорија медија О II 3+2 7
НОСЈ 2-2  Историја новинарства О II 2+2 7
НОСЈ 2-3  Основе социологије О II 2+2 6
НОСЈ 2-4  Српски језик 2 О II 2+2 5
НОСЈ 2-5  Енглески језик 2 О II 0+2 5
Друга година
НОСЈ 3-1  Методе и технике журнализма О III 3+3 7
НОСЈ 3-6  Стилистика и култура говора О III 2+2 7
НОСЈ 3-3  Медијска писменост О III 2+2 6
НОСЈ 3-4  Основе политикологије О III 2+2 5
НОСЈ 3-5  Основе економије О III 2+2 5
НОСЈ 4-1  Јавно мњење О IV 2+3 7
НОСЈ 4-2  Агенцијско новинарство О IV 3+3 7
НОСЈ 4-6  Систем информисања О IV 2+2 6
НОСЈ 4-4  Економски систем БиХ/РС О IV 2+2 5
НОСЈ 4-5  Политички систем БиХ/РС О IV 2+2 5
Трећа година
НОСЈ 5-1  Новинарство и штампани медији О V 3+3 7
НОСЈ 5-2  Новинарство и електронски медији О V 3+3 7
НОСЈ 5-3  Односи с јавношћу О V 3+2 6
НОСЈ 5-4  Методологија комуниколошких истраживања О V 3+2 5
НОСЈ 5-5/1

НОСЈ 5-5/2

НОСЈ 5-5/3

 

 Политичка географија

Социјална патологија

Енглески језик 3

 

И V 2+2 5
НОСЈ 6-1  Политичко комуницирање О VI 3+3 7
НОСЈ 6-2  Онлајн новинарство О VI 3+2 7
НОСЈ 6-3  Информатичка писменост О VI 3+3 6
НОСЈ 6-4  Маркетинг у медијима О VI 2+2 5
НОСЈ 6-5/1

НОСЈ 6-5/2

НОСЈ 6-5/3

 

 Историја српске културе

Политичка култура

Енглески језик 4

 

И VI 2+2 5
Четврта година
НОСЈ 7-1  Истраживачко новинарство О VII 3+3 6
НОСЈ 7-2  Дигитална медијска култура О VII 3+2 6
НОСЈ 7-3  Правна регулација медија О VII 3+2 5
НОСЈ 7-4  Медији и политика О VII 2+2 5
НОСЈ 7-5  Међународни односи О VII 2+2 4
НОСЈ 7-6/1

 

НОСЈ 7-6/2

 

НОСЈ 7-6/3

 

Савремена историја

 

Социјална психологија

 

Извјештавање у кризним ситуацијама

 

И VII 2+2 4
НОСЈ 8-1  Пропагандно комуницирање О VIII 3+2 6
НОСЈ 8-2  Управљање медијима О VIII 3+2 6
НОСЈ 8-3  Медији и глобализација О VIII 2+2 5
НОСЈ 8-4  Корпоративно комуницирање О VIII 2+2 5
НОСЈ 8-5  Дигиталне комуникације и односи с јавношћу О VIII 2+2 4
НОСЈ

8 -6/1

НОСЈ

8 -6/2

НОСЈ

8 -6/2

 Брендирање и лобирање

 

Међународно комуницирање

 

Новинарска деонтологија

И VII 3+2 4

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.