О студијском програму новинарство

Наставни план за академску 2020/21. годину – Новинарство и односи с јавношћу

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ НОВИНАР И КОМУНИКОЛОГ ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ

Наставни план за академску 2017/18. годину

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ НОВИНАР

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
НО1-1  Увод у комуникологију и информисање О не I 3+3 7
НО1-2  Српски језик I О не I 3+2 6
НО1-3  Увод у филозофију О не I 3+1 6
НО1-4  Увод у социологију О не I 3+2 6
НО1-5  Страни језик I О не I 0+2 5
НО2-1  Теорија медија О НО1-1 II 3+2 7
НО2-2  Српски језик II О не II 3+2 6
НО2-3  Политикологија О не II 3+2 6
НО2-4  Историја журнализма О не II 3+2 6
НО2-5  Страни језик II О не II 0+2 5
Друга година
НО3-1  Методе и технике журнализма О не III 3+3 7
НО3-2  Систем информисања БиХ-РС О не III 3+2 6
НО3-3  Политички систем БиХ-РС О не III 2+2 6
НО3-4  Стилистика и култура говора О не III 2+2 6
НО3-5/1

НО3-5/2

НО3-5/3

 Савремена историја

 Историја српске културе

 Страни језик III

И не III 2+1 5
НО4-1  Новинарство и штампани медији О НО3-1 IV 3+3 7
НО4-2  Јавно мњење О не IV 3+3 6
НО4-3  Социјална психологија О не IV 2+2 6
НО4-4  Методологија комуниколошких истраживања О не IV 2+2 6
НО4-5/1

НО4-5/2

НО4-5/3

 Социологија културе и религије

 Политичка култура

 Страни језик IV

И не IV 2+1 5
Трећа година
НО5-1  Новинарство и електронски медији О не V 3+3 7
НО5-2  Основи економије О не V 3+2 6
НО5-3  Социологија масовних комуникација О не V 2+2 6
НО5-4  Новинарска пракса-агенције  О НО4-1 V 2+2 6
НО5-5/1

НО5-5/2

НО5-5/3

НО5-5/4

 Савремена филозофија

 Психологија маркетинга

 Други страни језик I –њемачки језик

руски језик

И не V 2+1 5
НО6-1  Пропагандно комуницирање О не VI 3+3 7
НО6-2  Социјална патологија О не VI 3+2 6
НО6-3  Новинарска пракса-нови медији О НО5-1 VI 2+2 6
НО6-4  Правна регулација медија О не VI 2+2 6
НО6-5/1

НО6-5/2

НО6-5/3

НО6-5/4

 Политичка географија

 Социјална политика

 Други страни језик II –њемачки језик

руски језик

И не VI 2+1 5
Четврта година
НО7-1  Медији и политика О не VII 3+3 7
НО7-2  Односи с јавношћу О не 3+2 6
НО7-3  Новинарска деонтологија О не VII 2+2 6
НО7-4  Новинарска пракса- радио и телевизија О НО5-1 VII 2+2 6
НО7-5/1

НО7-5/2

НО7-5/3

НО7-5/4

 Економски систем БиХ-РС

 Европске интеграције

 Други страни језик III –њемачки језик

руски језик

И не VII 2+1 5
НО8-1  Управљање медијима О не VIII 3+2 7
НО8-2  Међународни односи О не VIII 3+2 6
НО8-3  Истраживачко новинарство О НО7-4 VIII 2+3 6
НО8-4  Медијска писменост О не VIII 2+2 6
НО8-5/1

НО8-5/2

НО8-5/3

 Увод у књижевност

 Књижевна и позоришна критика

 Други страни језик IV

И не VIII 2+1 5