Историјат катедре за историју и археологију

Садашња Катедра за историју Филозофског факултета у Источном Сарајеву почела је са радом академске 1997/1998. године као Одсјек за историју Филозофског факултета у Српском Сарајеву, а основана је рјешењем бр. УП-I-06-2/97 Министарства просвјете Републике Српске од 5. јуна 1997. године. По болоњским принципима Катедра је започела рад академске 2006/2007. године, а дозволу за рад број 07.023-3899/09, издало је Министарство просвјете и културе РС, 22. 06. 2009.

Руководиоци Катедре за историју од оснивања до 2014. године били су:

 • др Синиша Мишић, у периоду 1997–2001. године,
 • др Чедомир Лучић, у периоду 2001–2005. године,
 • др Славиша Перић, у периоду 2005–2007. године,
 • мр Драга Мастиловић, у периоду 2007–2008. године,
 • др Славиша Перић, у периоду 2008–2014. године.

 

Први наставници и сарадници који су радили на Одсјеку за историју академске 1997/1998. године, били су: проф. др Љубомир Милинковић, доц. др Синиша Мишић, доц. др Никола Самарџић, мр Сњежана Ферјанчић, мр Бранко Белић, асистенти Грујо Бјековић и Лазар Мацура, те проф. Митар Петровић. Наредне 1998/1999. академске године, осим наведених наставника и сарадника, у настави су, на другој години студија, ангажовани: академик проф. др Љубомир Максимовић, проф. др Видан Николић, проф. др Урош Милојевић, доц. др Радмила Николић, доц. др Ненад Лемајић, доц. др Милош Антоновић. Наредне академске 1999/2000. године, осим наведених, ангажовани су на трећој години студија: академик проф. др Милан Васић, доц. др Чедомир Лучић и мр Недељко Радосављевић, те проф. др Ђуро Тошић, на првој и другој години студија. Коначно, академске 2000/2001. године, на четвртој години студија ангажовани су проф. др Здравко Антонић, проф. др Милан Лазић, проф. др Никола Поповић и доц. др Славиша Перић на првој години студија. Сви наведени наставници и сарадници, осим доц. др Славише Перића, доц. др Чедомира Лучића и мр Недељка Радосављевића, били су хонорарно ангажовани.

У периоду од оснивања 1997. до 2014. године на Катедри за историју изводио је наставу већи број наставника и сарадника:

 • академик Милан Васић, као редовни професор изводио наставу на предмету Српска и балканска историја од XV до краја XVIII вијека;
 • академик Љубомир Максимовић, као редовни професор изводио наставу на предметима: Историја Византије и Византијска цивилизација;
 • академик Здравко Антонић, редовни професор, изводио наставу на предмету Историја Југославије;
 • академик Зоран Лакић, као редовни професор изводио наставу на предмету Општа савремена историја;
 • академик Михаило Војводић, као редовни професор изводио наставу на предметима: Општа историја новог вијека I (XV – XVIII вијек) и Општа историја новог вијека II (XIX вијек), те, по болоњском програму, предмете из уже научне области Историја новог вијека;
 • академик Ђуро Тошић, редовни професор, изводио наставу на предметима: Српска и јужнословенска историја средњег вијека I и Помоћне историјске науке I и II, а, по болоњском програму, и данас изводи наставу на предметима: Јужни Словени у доба раног феудализма, Прве јужнословенске државе и Помоћне историјске науке I и II.
 • академик Никола Поповић, као редовни професор изводио наставу на предмету Општа савремена историја;
 • проф. др Ксенија Марицки Гађански, као редовни професор изводила наставу на предметима: Историја старог вијека I и II, Латински језик I и II и Класични грчки језик I и II, као и предмете из уже научне области Историја старог вијека, по болоњском програму;
 • проф. др Милан Лазић, као редовни професор изводио наставу на предмету Методика наставе историје;
 • проф. др Андрија Веселиновић, као редовни професор изводио наставу на предметима: Српска и јужнословенска историја средњег вијека II и Увод у историјске студије, а, по болоњском програму, предмете из уже научне области Историја средњег вијека;
 • проф. др Славиша Перић, као доцент, а затим и као ванредни професор изводио наставу на предметима: Увод у археологију I и II, а, по болоњском програму, изводи наставу на предметима Археологија I и II, Музеологија I и II, Увод у историјске студије, Историја историографије и Историјска географија;
 • проф. др Радивој Радић, као редовни професор изводи наставу на предметима: Историја Византије и Византијска цивилизација;
 • проф. др Маријана Рицл, као редовни професор изводила наставу на предметима: Историја старог вијека I и II, као и предмете из уже научне области Историја старог вијека, по болоњском програму;
 • проф. др Војислав Јелић, као редовни професор изводио наставу на предметима Латински језик I и II;
 • проф. др Радош Љушић, као редовни професор изводио наставу на предмету Српска и балканска историја од XV до краја XVIII вијека;
 • проф. др Ненад Лемајић, прво као доцент, а затим и као ванредни професор, изводио наставу на предметима: Српска и јужнословенска историја средњег вијека I и II, Општа историја средњег вијека I и II, Српска и балканска историја од XV до краја XVIII вијека, Историјска географија и Увод у историјске студије, као и предмете из уже научне области Историја средњег вијека, по болоњском програму;
 • проф. др Чедомир Лучић, прво као доцент, а затим као ванредни и редовни професор, изводио наставу на предметима: Српска и јужнословенска историја новог вијека (XIX вијек), Општа историја новог вијека II (XIX вијек) и Увод у историјске студије;
 • проф. др Милован Пецељ, као редовни професор изводио наставу из предмета Историјска географија;
 • проф. др Ранко Пејић, као редовни професор изводио наставу на предметима Историја старог вијека I и II;
 • проф. др Александар Стаматовић, као ванредни професор изводи наставу на предметима Методика наставе историје I и II, као и наставу на поједним предметима из уже научне области Историја савременог доба и Историја новог вијека;
 • проф. др Владан Виријевић, као ванредни професор изводи наставу на предметима из уже научне области Историја савременог доба, по болоњском програму;
 • проф. др Видан Николић, као доцент изводио наставу из предмета Српски језик.
 • проф. др Радмила Николић, као доцент изводила наставу на предмету Педагогија и психологија;
 • проф. др Урош Милојевић, као редовни професор изводио наставу на предмету Социологија;
 • проф. др Љубомир Милинковић, као редовни професор изводио наставу на предметима Руски Језик I и II;
 • проф. др Драгољуб Величковић, као редовни професор изводио наставу на предметима Руски Језик I и II;
 • проф. др Снежана Билбија, као редовни професор изводила наставу на предмету Енглески језик I и II;
 • проф. др Симо Нешковић, као доцент и ванредни професор изводио наставу на предмету Педагогија и психологија;
 • проф. др Грујо Бјековић, као асистент изводио вјежбе на предмету Физичка култура.
 • проф. др Синиша Мишић, као доцент изводио наставу на предметима Историјска географија и Историја старог вијека;
 • проф. др Никола Самарџић, као доцент изводио наставу на предметима Увод у историјске студије и Општа историја новог вијека (XV – XVIII вијек);
 • проф. др Милош Антоновић, као доцент изводио наставу на предметима Општа историја средњег вијека и Помоћне историјске науке;
 • проф. др Милан Стакић, као ванредни професор изводио наставу на предметима Старословенски језик и Историја српског језика;
 • проф. др Снежана Ферјанчић, као виши асистент изводила вјежбе из предмета Историја старог вијека;
 • проф. др Сузана Рајић, као виши асистент, а затим као доцент изводила вјежбе и наставу на предмету Српска и балканска историја од XV до краја XVIII вијека;
 • проф. др Биљана Сладоје Бошњак, као виши асистент изводила вјежбе из предмета Педагогија, а као доцент па ванредни професор изводи наставу из истог предмета;
 • проф. др Зоран Милошевић, као доцент изводио наставу на предмету Социологија;
 • др Недељко Радосављевић, као виши асистент изводио вјежбе из предмета Српска и балканска историја од XV до краја XVIII вијека;
 • доц. др Нада Зечевић, као доцент изводи наставу на предметима из уже научне области Историја средњег вијека, Латински језик I и II и Класични грчки језик I и II;
 • доц. др Милош Ковић, као децент изводи наставу на предметима из уже научне области Историја новог вијека;
 • доц. др Глигор Самарџић, као виши асистент изводио вјежбе из предмета Историја старог вијека I и II, а као доцент изводи наставу на предметима из уже научне области Историја старог вијека, по болоњском програму;
 • доц. др Ифигенија Драганић, као доцент изводила наставу на предметима Латински језик I и II и Класични грчки језик I и II;
 • доц. др Радмило Пекић, као виши асистент изводио вјежбе из предмета Општа историја средњег вијека I и II;
 • доц. др Биљана Самарџић, као виши асистент изводила вјежбе на предметима Старословенски језик и Историја српског језика, а као доцент изводи наставу на истим предметима;
 • доц. др Марија Летић, као асистент и виши асистент изводила вјежбе на предметима Енглески језик I и II, а као доцент изводи наставу на истим предметима;
 • доц. др Вера Вујевић, као асистент и виши асистент изводила вјежбе из предмета Енглески језик I и II;
 • доц. др Сања Куљанин, као асистент и виши асистент изводила вјежбе на предмету Српски језик;
 • доц. др Сања Опсеница, као доцент изводила наставу на предмету Психологија;
 • доц. др Јасна Богдановић Чурић, као доцент изводила наставу на предмету Психологија;
 • доц. др Горјана Коледин, као асистент изводила вјежбе на предмету Психологија;
 • доц. др Радомир Чолаковић, као доцент изводи наставу на предмету Психологија;
 • доц. др Александар Ратковић, као доцент изводио наставу на предметима Историја старог вијека I и II;
 • Лазар Мацура, као асистент изводио вјежбе на предмету Енглески језик  I и II;
 • професор Митар Петровић, изводио наставу на предметима Латински језик I и II;
 • мр Бранко Белић, као виши асистент изводио вјежбе из предмета Увод у археологију и Историја старог вијека;
 • мр Драга Мастиловић, као асистент изводио вјежбе на предметима: Историја Југославије, Општа савремена историја и Увод у историјске студије, а као виши асистент изводи вјежбе из уже научне области Историја савременог доба, Увод у историјске студије и Историја историографије;
 • мр Жана Гавриловић, као асистент изводила вјежбе на предметима Енглески језик I и II, а као виши асистент изводи вјежбе на истим предметима;
 • мр Наташа Костић, као асистент изводила наставу на предмету Педагогија и психологија, а као виши асистент на предмету Психологија;
 • мр Јелена Малинић, као виши асистент изводила вјежбе на предмету Психологија;
 • Маја Лаковић, као асистент изводила вјежбе из предмета Општа историја новог вијека I (XV – XVIII вијек) и Општа историја новог вијека II (XIX вијек), а као виши асистент изводи вјежбе на предметима из уже научне области Историја новог вијека;
 • Славиша Вулић, као виши асистент изводи наставу на предметима из уже научне области Историја новог вијека и Историјска географија;
 • Маријана Млађеновић, као асистент изводила наставу на предметима Историја старог вијека I и II, Латински језик I и II и Класични грчки језик I и II, а данас изводи вјежбе на предметима из уже научне области Историја старог вијека, по болоњском програму, као и вежбе из класичних језика: Латински језик I и II и Класични грчки језик I и II.

Већина наведених наставника и сарадника била је хонорарно ангажована у настави на Катедри за историју, а у сталном радном односу на Филозофском факултету у Источном Сарајеву, били су или су још увијек сљедећи наставници и сарадници:

 • академик Ђуро Тошић
 • проф. др Славиша Перић
 • проф. др Чедомир Лучић
 • проф. др Милован Пецељ
 • проф. др Драгољуб Величковић
 • проф. др Снежана Билбија
 • проф. др Александар Стаматовић
 • проф. др Биљана Сладоје Бошњак
 • проф. др Зоран Милошевић
 • доц. др Нада Зечевић
 • доц. др Радмило Пекић
 • доц. др Марија Летић
 • доц. др Вера Вујевић
 • доц. др Сања Куљанин
 • доц. др Јасна Богдановић Чурић
 • доц. др Радомир Чолаковић
 • доц. др Горјана Коледин
 • доц. др Александар Ратковић
 • др Недељко Радосављевић
 • мр Драга Мастиловић
 • мр Жана Гавриловић
 • мр Наташа Костић
 • мр Јелена Малинић
 • Маријана Млађеновић
 • Маја Лаковић
 • Славиша Вулић