Историјат катедре за новинарство

Студије новинарства на Филозофском факултету  Пале  почеле су 2006. године као смјер у оквиру тадашње Катедре за социологију и филозофију, а оснивачи су проф. др Ненад Кецмановић, проф. др Милош Ковачевић и проф. др Рајко Куљић. Катедра за новинарство сaмoстaлнo je крeнулa сa рaдoм 2007. гoдинe, a oд Mинистaрствa прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe дoбилa дoзвoлу зa рaд 22. 6. 2009. године (бр: 07.023-3899/09). Први шеф Катедре био је проф. др Ненад Кецмановић, а први наставници на предметима из области студија били су проф. др Емил Влајки (Теорија и техника новинарства), проф. др Мишо Кулић (Комуникологија) , проф. др Драган Бараћ (Историја журнализма) и проф. др Јеленка Воћкић-Авдагић (Системи информисања). Први сарадник-асистент био је Мирослав Јокић, који је двије године био и секретар Катедре. Од 2009. до 2011. године секретар Катедре био је мр Љубомир Зубер. Дужност шефа Катедре за новинарство од 2010. године обавља проф. др Милимир Мучибабић, а секретари Катедре од 2011. године су асистенти Милош Маловић (за први циклус) и Вук Вучетић (за други циклус).

Наставнички кадар Катедре од њеног оснивања до данас чине:

 

 • проф. др Драган Бараћ (Историја журнализма);
 • проф. др Мишо Кулић (Комуникологија Културологија, Савремена филозофија);
 • проф. др Рајко Куљић (Увод у социологију);
 • проф. др Милимир Мучибабић (Историја социјалних  и политичких учења, Општа социологија , Социолошке теорије, Социлогија свакодневног живота, Социологија савременог друштва, Транзитологија);
 • доц. др Миланка Бабић (Српски језик, I Српски језик II);
 • мр Марија Летић (Страни језик I, Страни језик II);
 • проф. др Емил Влајки (Методе и технике журнализма, Теорија медија, Новинарство и штампани медији, Новинарство и електронски медији, Социјална патологија, Новинарска пракса-агенције, Новинарска пракса-штампа, Новинарска пракса-радио, Новинарска пракса-телевизија, Медији и политика, Репортерско новинарство,  Уредничко новинарство);
 • проф. др Јеленка Воћкић Авдагић Системи информисања (Правна регулација медија, Менаџмент и управљање медијима, Истраживачко новинарство, Коментаторско новинарство);
 • проф. др Богољуб Шијаковић (Антропoлогија);
 • проф. др Видан Николић (Стилистика и култура говора);
 • проф. др Ненад Кецмановић (Политикологија, Основи теорије државе и права Политичка култура, Политички систем БиХ-РС,  Теорија и пракса демократије);
 • проф. др Бранко Летић (Историја српске културе);
 • проф. др Ратко Дунђеровић (Социјална психологија);
 • проф. др Никола Поплашен (Јавно мњење, Политички маркетинг и односи с јавношћу,  Систем Европске уније, Европске интеграције, Антропoлогија, Међународни односи);
 • проф. др Бранко Ђерић (Основи економије);
 • проф. др Борис Брајовић (Увод у филозофију);
 • проф. др Зоран Аврамовић (Социологија религије);
 • проф. др Милан Миљевић (Новинарска етика, Методологија социјалних истраживања);
 • проф. др Милорад Бањанин (Новинарска информатика);
 • проф. др Јелица Стефановић Штамбук (Међународни односи);
 • доц. др Александар Стојановић (Економски систем БиХ-РС, Економски систем БиХ-РС);
 • проф. др Милош Ковачевић (Стилистика и култура говора);
 • доц. др Татјана Вулић, (Историја журнализма, Новинарство и штампани медији, Упоредни системи информисања, Медији и политика);
 • доц. др Раденко Удовичић (Историја журнализма, Правна регулација медија);
 • доц. др Весна Ђурић (Методе и технике журнализма, Новинарство и електронски медији, Новинарска пракса-агенције, Новинарска пракса-штампа, Репортерско новинарство, Уредничко новинарство);
 • доц. др Татјана Дуроњић (Системи информисања, Упоредни системи информисања)
 • проф. др Војо Ковачевић (Историја српске културе);
 • проф. др Јасна Бајрактаревић (Социјална психологија);
 • проф. др Драгољуб Крнета (Социјална психологија);
 • доц. др Мирослав Гаврић (Социјална психологија);
 • проф. др Марко Шарчевић (Основи економије);
 • доц. др Младен Ребић (Основи економије);
 • проф. др Иван Коларић (Увод у филозофију);
 • доц. др Ева Камерер (Увод у филозофију);
 • доц. др Желимир Вукашиновић (Антропoлогија);
 • мр Бисерка Кошарац (Увод у социологију, Јавно мњење,  Основи економије, Социлогија свакодневног живота, Методологија социјалних истраживања);
 • мр Златиборка Попов Момчиновић (Историја социјалних  и политичких учења, Општа социологија,  Основи теорије државе и права, Политичка култура, Социологија савременог друштва, Систем Европске уније, Европске интеграције, Транзитологија);
 • мр Сања Куљанин (Српски језик, I Српски језик II);
 • Мирослав Јокић (Методе и технике журнализма,  Системи информисања, Теорија медија, Новинарство и штампани медији, Упоредни системи информисања, Новинарска пракса-агенције, Новинарска пракса-штампа, Медији и политика, Репортерско новинарство,  Уредничко новинарство, Истраживачко новинарство, Коментаторско новинарство);
 • мр Стојан Шљука (Антропoлогија, Увод у филозофију);
 • мр Милка Николић (Стилистика и култура говора);
 • Ања Јефтић (Историја српске културе) ;
 • Наташа Костић (Социјална психологија);
 • Данијела Богдановић (Културологија);
 • мр Љубомир Зубер (Новинарство и електронски медији Социјална патологија Новинарска етика Методологија социјалних истраживања Новинарска пракса-радио Новинарска пракса-телевизија Политички маркетинг и односи с јавношћу Правна регулација медија  Менаџмент и управљање медијима Системи информисања Јавно мњење Политички маркетинг и односи с јавношћу Коментаторско новинарство);
 • мр Биљана Милошевић (Социологија религије, Увод у социологију, Социолошке теорије, Социјална патологија);
 • мр Вук Миљановић (Савремена филозофија);
 • Мишел Самарџић, (Новинарска информатика);
 • доц. др Раденко Удовичић (Историја журнализма)
 • Маја Жарковић (Енглески  језик I Страни језик II)