Мастер студије – кинески и енглески језик и књижевност

Образовни профил: МАСТЕР КИНЕСКОГ И ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус (О/И)

Условљени

 предмети

Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Мастер студиј  (први семестар)
MKE1-1  Методологија и техника научног рада О не I 4+2 10
MKE1-2  Настава кинеског језика и књижевности И не I 2+2 5
MKE1-3/1

MKE1-3/2

 Кинески језик и увод у модерну кинеску лингвистику

 Студије о кинеском језику и карактерима

И не I 3+4 5
MKE1-4/1

MKE1-4/2

 Модерна и савремена  кинеска књижевност

 Класична кинеска књижевност

И не I 2+2 5
MKE1-5/1

MKE1-5/2

MKE1-5/3

 Кинески језик и култура

 Кинеска књижевност и култура

 Напредни курс стручног превођења

И не I 2+2 5
Мастер студиј  (други семестар)
MKE2-1  Испит из уже струке О не II 0+2 5
MKE2-2  Завршни мастер рад О II 0+22 25