О студијском програму политикологија и међународни односи

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПОЛИТИКОЛОГ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
ПО1-1 Увод у политичке науке

О

не

I

3+2

7

ПО1-2 Основе социологије

О

не

I

2+1

6

ПО1-3 Политичка историја старог вијека

О

не

I

3+2

6

ПО1-4 Српски језик

О

не

I

3+2

6

 

ПО1-5/1

ПО1-5/2

ПО1-5/3

ПО1-5/4

ПО1-5/5

 

Енглески језик 1

Њемачки језик 1

Руски језик 1

Кинески језик 1

Француски језик 1

И

не

I

3+2

5

ПО2-1 Историја политичке мисли 1

О

не

II

3+1

7

ПО2-2 Политичка историја средњег вијека

О

ПО1-3

II

3+2

6

ПО2-3 Филозофија

О

не

II

3+2

6

ПО2-4 Основе државе и права

О

не

II

3+2

6

ПО2-5/1

ПО2-5/2

ПО2-5/3

ПО2-5/4

ПО2-5/5

 

Енглески језик 2

Њемачки језик 2

Руски језик 2

Кинески језик 2

Француски језик 2

 

И

ПО1-5/1

ПО1-5/2

ПО1-5/3

ПО1-5/4

ПО1-5/5

II

3+2

5

Друга година
ПО3-1 Историја политичке мисли 2

О

не

III

3+2

7

ПО3-2 Морал и политика

О

не

III

3+2

6

ПО3-3 Политичка историја новог вијека

О

ПО2-2

III

3+2

6

ПО3-4 Социологија становништва

О

не

III

2+1

6

 

ПО3-5/1

ПО3-5/2

ПО3-5/3

ПО3-5/4

ПО3-5/5

ПО3-5/6

ПО3-5/7

ПО3-5/8

ПО3-5/9

ПО3-5/10

 

Руски језик 1

Кинески језик 1

Енглески језик 1

Њемачки језик 1

Француски језик 1

Руски језик 3

Кинески језик 3

Енглески језик 3

Њемачки језик 3

Француски језик 3

И

 

не

не

не

не

не

ПО2-5/3

ПО2-5/4

ПО2-5/1

ПО2-5/2

ПО2-5/5

III

2+2

5

ПО4-1 Политичке идеологије

О

не

IV

3+2

7

ПО4-2 Политичка култура

О

не

IV

3+2

6

ПО4-3 Политичке партије и интересне групе

О

не

IV

3+2

6

ПО4-4 Савремена политичка историја

О

не

IV

3+2

6

ПО4-5/1

ПО4-5/2

ПО4-5/3

ПО4-5/4

ПО4-5/5

ПО4-5/6

ПО4-5/7

ПО4-5/8

ПО4-5/9

ПО4-5/10

Руски језик 2

Кинески језик 2

Енглески језик 2

Њемачки језик 2

Француски језик 2

Руски језик 4

Кинески језик 4

Енглески језик 4

Њемачки језик 4

Француски језик 4

И

 

ПО3-5/1

ПО3-5/2

ПО3-5/3

ПО3-5/4

ПО3-5/5

ПО3-5/6

ПО3-5/7

ПО3-5/8

ПО3-5/9

ПО3-5/10

 

IV

3+2

5

Трећа година
ПО5-1 Савремена политичка мисао

О

ПО4-1

V

3+1

5

ПО5-2 Политикологија религије

О

не

V

2+2

5

ПО5-3 Политика и род

О

не

V

3+1

5

ПО5-4 Избори и изборни системи

О

ПО4-3

V

2+2

5

ПО5-5 Основе методологије политичких наука

О

не

V

3+1

5

ПО5-6 Политичка историја Републике Српске

О

не

V

3+2

5

ПО6-1 Међународни односи

О

ПО5-1

VI

3+1

5

ПО6-2 Политички односи у БиХ

О

не

VI

3+1

5

ПО6-3 Упоредни политички системи

О

ПО5-4

VI

3+2

5

ПО6-4 Демократија

О

не

VI

3+1

5

ПО6-5 Статистика

О

не

VI

2+2

5

ПО6-6 Медијска писменост

О

не

VI

3+1

5

Четврта година
ПО7-1 Геополитика

О

ПО6-1

VII

3+2

6

ПО7-2 Основи међународног (јавног) права

О

ПО6-1

VII

3+2

6

ПО7-3 Политички систем БиХ и РС

О

ПО6-3

VII

3+1

6

ПО7-4 Јавна управа

О

не

VII

3+2

6

ПО7-5 Парламентаризам

О

не

VII

3+2

6

ПО8-1 Основи спољне политике

О

ПО6-1

VIII

3+2

6

ПО8-2 Основи новинарства

О

не

VIII

3+2

6

ПО8-3 Психологија политичког понашања

О

не

VIII

3+2

6

ПО8-4 Локална самоуправа

О

не

VIII

3+2

6

ПО8-5

Теорије мира

О

ПО6-1

VIII

3+2

6

 

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПОЛИТИКОЛОГ

ДИПЛОМИРАНИ ПОЛИТИКОЛОГ – МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

Наставни план за академску 2017/18. годину