О студијском програму политикологија и међународни односи

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПОЛИТИКОЛОГ

 

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични)

ECTS

Прва година

ПО1-1

Увод у политичке науке

О не I 3+2 7
ПО1-2

 Основе социологије

О не I 2+1

6

ПО1-3

 Политичка историја старог вијека

О не I 3+2 6
ПО1-4

Српски језик

О не I 3+2

6

ПО1-5/1

Енглески језик 1

И не I 3+2 5
ПО1-5/2

 Њемачки језик 1

И не I 3+2

5

ПО2-1

Историја политичке мисли 1

О не II 3+1 7
ПО2-2

 Политичка историја средњег вијека

О ПО1-3 II 3+2

6

ПО2-3

Филозофија

О не II 3+2 6
ПО2-4

Основе државе и права

О не II 3+2

6

ПО2-5/1

Енглески језик 2

И ПО1-5/1 II 3+2 5
ПО2-5/2

 Њемачки језик 2

И ПО1-5/2 II 3+2

5

Друга година

ПО3-1

 Историја политичке мисли 2

О не III 3+2

7

ПО3-2

 Морал и политика

О не III 3+2 6

ПО3-3

Политичка историја новог вијека

О ПО2-2 III 3+2

6

ПО3-4

Социологија становништва

О не III 2+1

6

ПО3-5/1

 Руски језик 1

И не III 2+2 5
ПО3-5/2

Кинески језик 1

И не III 2+2

5

ПО4-1

 Политичке идеологије

О не IV 3+2 7
ПО4-2

 Политичка култура

О не IV 3+2

6

ПО4-3

 Политичке партије и интересне групе

О не IV 3+2 6
ПМ4-4

Савремена политичка историја

О не IV 3+2

6

ПО4-5/1

 Руски језик 2

И ПО3-5/1 IV 3+2 5
ПО4-5/2

 Кинески језик 2

И ПО3-5/2 IV 3+2

5

Трећа година

ПО5-1

Савремена политичка мисао

О ПО4-1 V 3+1 5
ПО5-2

 Политикологија религије

О не V 2+2

5

ПО5-3

 Политика и род

О не V 3+1

5

ПО5-4

 Избори и изборни системи

О ПО4-3 V 2+2

5

ПО5-5

 Основе методологије политичких наука

О не V 3+1

5

ПО5-6

 Политичка историја Републике Српске

О не V 3+2

5

ПО6-1

Међународни односи О ПО5-1 VI 3+1

5

ПО6-2

 Политички односи у БиХ

О не VI 3+1

5

ПО6-3

 Упоредни политички системи

О ПО5-4 VI 3+2

5

ПО6-4

 Демократија

О не VI 3+1

5

ПО6-5

Статистика

О не VI 2+2

5

ПО6-6

Медијска писменост

О не VI 3+1

5

Четврта година

ПО7-1

 Геополитика

О ПО6-1 VII 3+2

6

ПО7-2

 Основи међународног (јавног) права

О ПО6-1 VII 3+2

6

ПО7-3

 Политички систем БиХ и РС

О ПО6-3 VII 3+1

6

ПО7-4

Јавна управа

О не VII 3+2

6

ПО7-5

 Парламентаризам

О не VII 3+2

6

ПО8-1

Основи спољне политике

О ПО6-1 VIII 3+2

6

ПО8-2

Основи новинарства

О не VIII 3+2

6

ПО8-3

Психологија политичког понашања

О не VIII 3+2

6

ПО8-4

 Локална самоуправа

О не VIII 3+2

6

ПО8-5

 Теорије мира

О ПО6-1 VIII 3+2

6

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПОЛИТИКОЛОГ

ДИПЛОМИРАНИ ПОЛИТИКОЛОГ – МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

Наставни план за академску 2017/18. годину