О студијском програму психологија

Наставни план за академску 2019/20. годину

Наставни план за академску 2017/18. годину

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛОГ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус (О/И)

Условљени

предмети

Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
ПС1-1  Увод у психологију О не I 2+2 3
ПС1-2  Методологија психолошких истраживања -1 О не I 2+1 5
ПС1-3  Психологија осјета и перцепције О не I 3+3 7
ПС1-4  Статистика у психологији – 1 О не I 4+2 6
ПС1-5  Физиологија нервног система О не I 3+0 3
ПС1-6  Увод у филозофију О не I 2+0 3
ПС1-7  Енглески језик – 1 О не I 2+2 3
ПС2-1  Биолошка психологија О ПС1-5 II 3+0 3
ПС2-2  Методологија психолошких истраживања -2 О ПС1-2 II 2+2 6
ПС2-3  Емоције и мотивација О не II 3+2 6
ПС2-4  Статистика у психологији – 2 О ПС1-4 II 2+2 6
ПС2-5  Школе и правци у психологији О не II 2+0 3
ПС2-6  Основи социологије О не II 2+0 3
ПС2-7  Енглески језик – 2 О ПС1-7 II 2+2 3
Друга година
ПС3-1  Виши когнитивни процеси О не III 3+2 6
ПС3-2  Развојна психологија – 1 О не III 3+3 6
ПС3-3  Психологија личности – 1 О не III 2+2 6
ПС3-4  Психометрија – 1 О не III 2+2 6
ПС3-5  Психологија учења О не III 2+2 4
ПС3-6  Енглески језик – 3 О не III 1+2 2
ПС4-1  Развојна психологија – 2 О ПС3-2 IV 3+3 6
ПС4-2  Психологија личности – 2 О ПС3-3 IV 3+2 6
ПС4-3  Социјална патологија О не IV 3+2 6
ПС4-4  Психометрија – 2 О ПС3-4 IV 2+2 6
ПС4-5  Енглески језик – 4 О не IV 1+2 2

ПС4-6/1

ПС4-6/2

ПС4-6/3

ПС4-6/4

 Логика

 Политичка социологија

 Методика наставе психологије

 Спорстко васпитање

И не IV 2+0 4
Трећа година
ПС5-1  Општа психопатологија О не V 3+1 6
ПС5-2  Педагошка психологија – 1 О не V 3+2 6
ПС5-3  Социјална психологија – 1 О не V 4+2 6
ПС5-4  Квантитативне методе у психологији О не V 2+2 5
ПС5-5  Психопатологија дјеце и младих О не V 2+2 5

ПС5-6/1

ПС5-6/2

ПС5-6/3

ПС5-6/4

 Еколошка психологија

 Психолингвистика

 Психологија умјетности

 Етика у психологији

И не V 1+0 2
ПС6-1  Педагошка психологија – 2 О ПС5-2 VI 2+4 6
ПС6-2  Социјална психологија – 2 О ПС5-3 VI 4+2 6
ПС6-3  Увод у психологију рада и организације О не VI 3+2 6
ПС6-4  Психологија менталног здравља О не VI 2+2 6

ПС6-5/1

ПС6-5/2

ПС6-5/3

ПС6-5/4

 Психологија ометених у развоју

 Психологија у маркетингу

 Психологија спорта

 Психологија креативности

И не VI 2+2 6
Четврта година
ПС7-1  Основи клиничке психологије – 1 О не VII 3+3 6
ПС7-2  Основи психотерапије и савјетовања О не VII 2+2 6
ПС7-3  Психологија рада и организације – 2 О ПС6-3 VII 3+4 6
ПС7-4  Психологија међуљудских односа О не VII 2+2 6
ПС7-5  Психологија породице О не VII 2+2 6
ПС8-1  Основи клиничке психологије – 2 О ПС7-1 VIII 3+3 4
ПС8-2  Психологија рада и организације – 3 О ПС7-3 VIII 4+2 6
ПС8-3  Психологија менаџмента О не VIII 2+3 6
ПС8-4  Едукацијска психологија:  Мотивацијско-социјални процеси О не VIII 2+2 6
ПС8-5  Ментално тестирање дјеце О не VIII 1+2 4
ПС8-6  Завршни рад О не VIII 0+1 4