Наставници катедре за историју

Ру­ко­во­ди­лац: доц. др Славиша Вулић

Се­кре­тар: мср Александар Милекић

Ка­би­не­ти: 312, 419 и 420

Те­ле­фо­ни: 057/227-410, ло­ка­ли 1312, 1419 и 1420

Е-по­шта:istorija@ff.ues.rs.ba

 

Ванредни професор:

проф. др Драга Мастиловић

 

Доценти:

доц. др Дејана Васић

доц. др Маја Антић

доц. др Славиша Вулић

доц. др Драженко Ђуровић

 

Виши асистент:

мср Бојан Крунић

мср Александар Милекић

мср Димитрије Трифковић

 

Предавач:

мр Маријана Млађеновић