Наставници катедре за историју

Ру­ко­во­ди­лац: доц. др Дејана Васин

Се­кре­тар: Димитрије Трифковић

Ка­би­не­ти: 312, 419 и 420

Те­ле­фо­ни: 057/227-410, ло­ка­ли 1312, 1419 и 1420

Е-по­шта:istorija@ff.ues.rs.ba

 

Редовни професор: 

Проф. др Александар Стаматовић

 

Ванредни професор:

Проф. др Драга Мастиловић

 

Доценти:

Доц. др Дејана Васин

Доц. др Маја Лаковић

 

Виши асистент:

Мр Славиша Вулић

Мр Бојан Крунић

 

Предавач:

Мр Маријана Млађеновић

 

Асистент:

Димитрије Трифковић