Мастер студије – математика и физика

Образовни профил: МАСТЕР МАТЕМАТИКЕ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус (О/И)

Условљени

предмети

Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Мастер студиј  (први семестар)
M-ММ1-1  Методологија научно-истраживачког рада О не I 2+0 4

 Изборни предмет 1

 Изборни предмет 2

 Изборни предмет 3

 Изборни предмет 4

И не I 2+2 5
M-ММ1-2  Истраживачки пројекат 1 О не I 0+0 6
Мастер студиј  (други семестар)
 Изборни предмет 5 И II 2+2 5
М-ММ2-1  Истраживачки пројекат 2 О II 0+5 5
М-ММ2-2  Завршни мастер рад О II 0+15 20
Листа изборних предмета за образовни профил Мастер Математике
M-MM-И1  Геометријске трансформације
M-MM-И2  Комбинаторна геометрија
M-MM-И3  Конвексна анализа
M-MM-И4  Мјера и интеграција
M-MM-И5  Нумеричка математика
M-MM-И6  Одабрана поглавља алгебре
M-MM-И7  Одабрана поглавља вјероватноће
M-MM-И8  Одабрана поглавља геометрије
M-MM-И9  Одабрана поглавља дискретне математике
M-MM-И10  Одабрана поглавља комплексне анализе
M-MM-И11  Одабрана поглавља теорије бројева
M-MM-И12  Одабрана поглавља топологије
M-MM-И13  Теорија прстена 
M-MM-И14  Увод у комутативну алгебру
M-MM-И15  Функционална анализа
M-MM-И16  Фуријеова анализа

 

Образовни профил: МАСТЕР ФИЗИКЕ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус (О/И)

Условљени

предмети

Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Мастер студиј  (први семестар)
M-ММ1-1  Методологија научно-истраживачког рада О не I 2+0 4

 Изборни предмет 1

 Изборни предмет 2

 Изборни предмет 3

 Изборни предмет 4

И не I 2+2 5
M-ММ1-2  Истраживачки пројекат 1 О не I 0+0+5 6
Мастер студиј  (други семестар)
 Изборни предмет 5 И II 2+2 5
М-ММ2-1  Истраживачки пројекат 2 О II 0+0+5 5
М-ММ2-2  Завршни мастер рад О II 0+15 20
Листа изборних предмета за образовни профил Мастер Физике
M-MФ-И1 Астрофизика са астрономијом
M-MФ-И2 Физика полупроводника
M-MФ-И3 Специјална и општа теорија релативности
M-MФ-И5 Основи филозофије физике
M-MФ-И6 Увод у нанонауке и нанотехнологије
МФ9-1 Одабрана поглавља из квантне механике и статистичке физике
M-MФИ-10 Радијациона физика

M-MФИ-11 Одабрана поглавља из физике кондензоване материје

M-MФИ-12 Физика ласера

M-MФ-И17 Нумеричка математика