Студентска служба

Овјера зимског семестра

Овјера зимског и упис љетњег семестра академске 2021/22. године за све студенте првог, другог и трећег циклуса студија, вршиће се...

Важно обавјештење

Последњи дан за регулисање статуса студента ван рока у академској 2021/22. години, уз обавезе регулисане Трошковником УИС, је 30. 12....

РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ И МЕЂУНАРОДНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ

ОПШТА КЊИЖЕВНОСТ И БИБЛИОТЕКАРСТВО

ОПШТА КЊИЖЕВНОСТ И ТЕАТРОЛОГИЈА