Критичка разумијевања савременог универзитета

2021

Научни скуп – Друштво знања

2018

Научни скуп – Идеја филозофског факултета и савремени универзитет