Критичка разумијевања савременог универзитета

2019

Научни скуп – Национални идентитет и болоњска концепција универзитета    

 

 

2018

Научни скуп – Идеја филозофског факултета и савремени универзитет