Историјат катедре за театрологију

Историјат катедре за театрологију

Студијски програм за општу књижевност и театрологију основан је 2008. године у оквиру Универзитета у Источном Сарајеву, Филозофског факултета Пале. Студијски програм има за циљ образовање студената у области опште и компаративне књижевности, драмских и филмских умјетности.

Стваралачка лабораторија Студијског прoграма за општу књижевност и театрологију представља театролошки и културолошки акумулативни центар за истраживање позоришне дјелатности, свјетске књижевности и историје умјетности. Лабораторија је опремљена савременом аудио-визуелном технологијом која подржава политику развоја Универзитета у Источном Сарајеву, Филозофског факултета Пале.

Систем предавања и вјежби одвија се у тијесној вези са иноваторским идејама из свијета књижевности, позоришне и филмске режије, драматургије, глуме, луткарства, историје умјетности, естетике и психологије. На тај начин се развија и одржава професионална средина унутар удруженог колектива.

Кадровски потенцијал катедре чини високообразовни колектив на подручју културологије и театрологије. Кадровска политика је усмјерена на формирање, развој и распрострањивање нових образовних технологија зарад обезбјеђивања обима квалитета културолошког и театролошког знања унутар широког културноисторијског круга.

Колектив факултета чине високопозиционирани педагози, научници и умјетници из области позоришне и књижевне критике, позоришне и филмске режије, глуме, теорије позоришне умјетности, историје театра, драматургије, као и стручњаци из области филма и телевизије, продукције и луткарског театра. На тај начин Катедра и Факултет обезбјеђују широко хуманистичко образовање.

Студијски програм одржава лидерску позицију у образовању студената у области театрологије у регији и шире. Припрема студената усмјерена је на професионализацију театролога и компаратиста у теорији и пракси.

Студијски програм за општу књижевност и театрологију у оквиру Филозофског факултета на Палама спроводи међународне и регионалне конференције, такмичења и учествује у обезбјеђивању кадра унутар позоришних и филмских регионалних фестивала. Могућност развоја студената на пољу практичног рада реализује се у Студентском позоришту на Палама.

Захваљујући професионалном раду и одговорној политици Катедре и Факултета, данас наши дипломци раде на позицијама уредника у домовима културе и у продукцијским кућама, као новинари, редитељи, глумци, радници у филмским центрима, позориштима, водећи активан умјетнички и научно-истраживачки рад.

Колектив Студијског програма чине проф. др Раде Симовић, проф. др Бранко Брђанин, доц. др Владан Бартула, доц. др Мирјана Лукић, доц. др Весна Мићић, ред. проф. Љубо Божовић, виши асистент мр Борјан Митровић, асистент мр Младен Кокошар и др.

Студијски програм за општу књижевност и театрологију остварује успјешну међународну сарадњу са великим бројем европских универзитета. Захваљујући добром односу са регионалним и свјетским универзитетским центрима, студентима је обезбијеђена могућност добијања стипендија и студирања на другом и трећем циклусу на пољу театрологије и свјетске књижевности. За сада су наши студенти успјешно боравили на универзитетима у Шпанији, Француској, Чешкој, Руској Федерацији, САД, Шпанији и другим државама гдје су остварили врло запажене резултате у области проучавања књижевности, позоришта и филма.

Добро дошли у колектив Студијског програма за општу књижевност и театрологију!