О студијском програму руски језик и књижевност и међународни политички односи

Наставни палан за академску 2021/22. годину

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР РУСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ И ПОЛИТИКОЛОГ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ – 240 ECTS

Шифра

предмета

Назив предмета Статус (О/И)

Условљени

предмети

Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
РЈ1-1  Фонетика и фонологија руског језика О не I 2+8 7
РЈ1-2  Старословенски језик О не I 2+2 5
РЈ1-3  Граматика савременог српског језика О не I 2+1 5
РЈ1-4  Увод у теорију политике О не I 2+2 5
РЈ1-5  Увод у општу лингвистику О не I 2+0 5
 

РЈ1-6/1

РЈ1-6/2

РЈ1-6/3

 Изборни предмет:

Енглески језик 1

Њемачки језик 1

Француски језик 1

И не I 2+0 3
РЈ2-1  Фонетика и фонологија руског језика 2 О не II 2+8 7
РЈ2-2  Стилистика српског језика О не II 1+0 5
РЈ2-3  Старословенска и стара руска књижевност О не II 2+2 5
РЈ2-4  Увод у теорију књижевности О не II 2+2 5
РЈ2-5  Политичке идеологије О не II 2+2 5
 

РЈ2-6/1

РЈ2-6/2

РЈ2-6/3

 Изборни предмет:

Енглески језик 1

Њемачки језик 1

Француски језик 1

И не II 0+2 3
Друга година
РЈ3-1  Морфологија руског језика 1 О

не

III 2+8 7
РЈ3-2  Руска култура 1 О не III 2+0 5
 

РЈ3-3/1

РЈ3-3/2

 Изборни предмет:

Лингвокултурологија руског језика

Творба ријечи у руском језику

И не III 2+1 3
РЈ3-4  Руски романтизам О не III 2+2 5
РЈ3-5  Историја опште књижевности 1 О не III 2+2 5
РЈ3-6

 Политичка историја Европе (17-19.в.)

О не III 2+0 5
РЈ4-1  Морфологија руског језика 2 О не IV 2+7 7
РЈ4-2  Руска култура 2 О не IV 2+0 5
РЈ4-3  Педагогшка психологија О не IV 2+0 5
РЈ4-4  Савремена политичка историја (20.в.) О не IV 2+2 5
РЈ4-5  Историја опште књижевности 2 О не IV 2+2 5
 

РЈ4-6/1

РЈ4-6/2

 Изборни предмет:

 Руска књижевна критика и есеј

 Хришћанство и руска књижевност

И не IV 2+2 3
Трећа година
РЈ5-1  Лексикологија руског језика 1 О не V 2+7 7
РЈ5-2  Историја руског језика 1 О не V 2+2 5
РЈ5-3  Упоредна граматика словенских језика О не V 2+0 5
РЈ5-4  Руски реализам 1 О не V 2+2 5
 

РЈ5-5/1

РЈ5-5/2

 Изборни предмет:

Савремени политички системи

Политички систем БиХ

И не V 2+0 3
РЈ5-6

 Међународни односи

О не V 2+2 5
РЈ6-1  Лексикологија руског језика 2 О не VI 2+6 7
РЈ6-2  Историја руског језика 2 О не VI 2+2 5
РЈ6-3  Руски реализам 2 О не VI 2+2 5
РЈ6-4  Руска драма и позориште О не VI 2+1 5
РЈ6-5  Руске књижевне теорије 20. вијека О не VI 2+0 5
 

РЈ6-6/1

РЈ6-6/2

 Изборни предмет:

 Основи међународног права

 Основи међународног приватног права

И не VI 2+2 3
Четврта година
РЈ7-1  Синтакса руског језика 1 О не VII 2+8 7
 

 

РЈ7-2/1

РЈ7-2/1

 

 Изборни предмет:

Језик руских медија

Руски пословни језик

И не VII 2+0 3
РЈ7-3  Руска књижевност 20. вијека 1 О не VII 2+0 5
РЈ7-4  Руски филм и књижевност О не VII 2+2 5
РЈ7-5  Међународне организације О не VII 2+2 5
РЈ7-6

 Историја дипломатије

О не VII 2+1 5
РЈ 8-1  Синтакса руског језика 2 О не VIII 2+8 7
РЈ 8-2  Методика наставе руског језика и књижевности О не VIII 2+1 5
РЈ 8-3  Основи спољне политике О не VIII 2+0 5
РЈ 8-4  Руска књижевност 20. вијека 2 О не VIII 2+1 5
РЈ 8-5 Европски контекст савремене руске књижевности О не VIII 2+1 5
 

РЈ8-6/1

РЈ8-6/2

 Изборни предмет:

 Геополитика

 Геополитика Балкана

И не VIII 2+2 3