Мастер студије – новинарство

Образовни профил: МАСТЕР НОВИНАРСТВА

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Мастер студиј  (први семестар)
М-НО1-1  Теорије комуникације и културе О не I 3+2 6
М-НО1-2  Методологија научног рада О не I 3+2 6
М-НО1-3  Језик у медијима О не I 3+2 6
М-НО1-4/1

М-НО1-4/2

 Савремено истраживачко новинарство

 Новинарске документарне форме

И не I 3+2 6
М-НО1-5/1

М-НО1-5/1

 Политички односи у БиХ

 Интересне групе и лобирање

И не I 3+2 6
Мастер студиј  (други семестар)
М-НО2-1/1

М-НО2-1/2

 Глобализација и национални идентитет

 Медији и друштво

И не II 3+2 5
М-НО2-2/1

М-НО2-2/2

 Анализа медија

 Медији, новинарство и јавност

И не II 3+2 5
М-НО2-3/1

М-НО2-3/2

 Новинарска пракса (он-лајн журнализам)

 Новинарска пракса (фотожурнализам)

И не II 3+2 5
М-НО2-4  Мастер рад О не II 5+5 15

Образовни профил: МАСТЕР КОМУНИКОЛОГИЈЕ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Мастер студиј  (први семестар)
М-КО1-1  Теорије комуникације и културе О не I 3+2 6
М-КО1-2  Методологија научног рада О не I 3+2 6
М-КО1-3  Језик у медијима О не I 3+2 6
М-КО1-4/1

М-КО1-4/2

 Међународно комуницирање

 Глобализација и медији

И не I 3+2 6
М-КО1-5/1

М-КО1-5/2

 Психологија комуникације

 Истраживање јавног мњења

И не I 3+2 6
Мастер студиј  (други семестар)
М-КО2-1/1

М-КО2-1/2

 Анализа медија

 Медији и друштво

И не II 3+2 5
М-КО2-2/1

М-КО2-2/2

 Реторика

 Креативно писање

И не II 3+2 5
М-КО2-3/1

М-КО2-3/2

 Политичко комуницирање

 Методе односа с јавношћу

И не II 3+2 5
М-КО2-4  Мастер рад О не II 5+5 15