Мастер студије – филозофија

Образовни профил: МАСТЕР ФИЛОЗОФИЈЕ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Мастер студиј  (први семестар)
М-ФИ 1-1  Методе истраживања у историји филозофије О не I 2+2 6
М-ФИ 1-2  Савремена онтологија О не I 2+2 8
М-ФИ 1-3  Савремена естетика О не I 2+2 8
М-ФИ 1-4  Савремена етика О не I 2+2 8
Мастер студиј (други семестар)
М-ФИ 2-1/1

М-ФИ 2-1/2

М-ФИ 2-1/3

 Постмодерна филозофија

 Филозофија умјетности

 Биоетика

И не II 2+2 8
М-ФИ 2-2  Писање и одбрана мастер рада И да II 2+2 8