Историјат катедре за географију

КРАТКИ ИСТОРИЈАТ КАТЕДРЕ ЗА ГЕОГРАФИЈУ

(1999 – 2019.)

 

Данашња Катедра за географију Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву првенствено је основана као Одсјек за географију, након добијања Сагласности Министарства просвјете, 05. новембра 1999. године, и Одлуке о прихватању сагласности Вијећа Универзитета у Српском Сарајеву, 24. децембра 1999. године. Оснивач Катедре, тј. Одсјека за географију био је проф. др Милован Пецељ, који је у том периоду био декан Филозофског факултета Пале. Дозволом за рад (бр. 07.2-9485/07), 25. децембра 2007. године дата је сагласност за рад Катедре за географију по болоњским принципима. Ова Дозвола је 22. јуна 2009. године замијењена Дозволом (бр. 07.023-3899/09), која је тренутно важећа.

Одсјеком/Катедром за географију од оснивања руководили су:

  • Проф. др Новак Зубић, у периоду од 1999. – 2005. год.
  • Проф. др Горан Јовић, у периоду од 2005. – 2010. год.
  • Проф. др Горан Мутабџија, у периоду од 2010. – 2012. год.
  • Проф. др Бранислав Драшковић, у периоду од 2012. – 2016. год.
  • Доц. др Јелена Голијанин од почетка 2017. год.

 

У току извођења наставног процеса на основном студију СП Географија радило се према различитим наставним плановима. Први наставни план био је активан од академске 1999/2000. Промијењен је увођењем болоњског система студија 2006/2007 (овај наставни план са измјенама до 20 ЕЦТС активан је од 2010/2011), потом 2009/2010 (СП Туристичка географија) и 2012/2013 (овај наставни план са измјенама до 20 ЕЦТС активан је од 2017/2018). Тренутно актуелни наставни план изводи се од академске 2019/2020. године и нуди могућност студија на два модула:

  1. Географија (излазни профил: дипломирани географ 240 ЕЦТС)
  2. Геопросторне основе животне средине (излазни профил: дипломирани географ – аналитичар животне средине 240 ЕЦТС)

 

Посдипломске – магистарске студије на Катедри за географију покренуте су академске 2003/2004. године. Магистарске студије имале су два усмјерења – СП Настава географије и СП Туризам и екологија. Магистарски студиј је постојао до 2009/2010, након чега се обуставља због преласка на болоњски систем студија. Студије другог циклуса СП Географија – мастер студије одобрене су у децембру 2013. године, а реализација је почела академске 2014/2015 (овај наставни план са измјенама до 20 ЕЦТС активан је од 2019/2020).

У протеклом периоду, бројни наставници и сарадници дали су допринос развоју Катедре, учествујућу у наставном и научном раду на Катедри. Најбројнији су били професори са Универзитета у Београду, Универзитета у Новом Саду и Универзитета у Бањалуци, али и других Универзитета у окружењу.  Овај тренд је нарочито био изражен у првим годинама постојања и рада Одсјека/Катедре, али захваљујући напредовању у звањима, постепено су се стекли услови за ангажман властитог наставног кадра, који данас чини већину наставног особља Катедре.

У погледу научног рада, Катедра је учествовала у реализацији неколицине пројеката. Остварена је међународна научна сарадња кроз размјену наставника и студената (програм ЕРАСМУС+), али и друге програме и активности. Чланови Катедре су изузетно активни у погледу учешћа у националним и међународним научним скуповима, објављивању научних радова у индексираним часописима али и часописима националне категорије, објављивању монографских публикација, уџбеника и сл.

 

 

План и програме студија другог циклуса СП географија можете погледати овдје