Часопис Радови Филозофског факултета – Упутство за ауторе

Рок за слање прилога за наредни број часописа је 30. октобар 2023. године.

Све информације можете добити на сајту https://radovi.ff.ues.rs.ba/