Историјат катедре за Филозофију

       Филозофски  факултет  у  Источном  Сарајеву  баштини  насљеђе  Филозофског факултета из Сарајева, основаног 1950. године, као члан Универзитета Српско Сарајево (сада Источно Сарајево) наставио је традицију Филозофског факултета Сарајево и преузео обавезу према уписаним студентима. Рад наставља 1993. године, Одлуком Народне скупштине Републике Српске о издвајању високошколских установа из Универзитета у Сарајеву, бр 02-1189/92, од 14. септембра 1992. године (Службени гласник Републике Српске, број 17/93), на основу које је уписан у Судски регистар Основног суда у Српском Сарајеву под бројем 1-394/94 од 21. јуна 1994. године, а затим под бројем У-748/96 од 14. октобра 1996. године.

        Одсјек за филозофију и социологију покренут је академске 2000/01. године. Од 2008/09. године Катедра је прерасла у Катедру за филозофију и Катедру за социолигију. Шефови Катедре су били професор доктор Спасоје Ћузулан, професор доктор Иван Коларић, проф. др Рајко Куљић и професор доктор Мишо Кулић (шеф Катедре и у садашњем мандату).

        Први наставници и сарадници у сталном радном односу били су проф. др Сњежана Билбија, мр Вук Миљановић и проф. др Грујо Бјековић (допунски радни однос), а хонорарно запосени били су: проф. др Спасоје Ћузулан, проф. др Богољуб Шијаковић, доц. др Слађана Ђурић, проф. др Ристо Тубић, и проф. др Цвијетин Лукић.

 

Наставнички кадар Катедре од њеног оснивања до данас чине:

 

 • проф. др Спасоје Ћузулан (Увод у филозофију, Историја филозофије 2, Онтологија, Естетика);
 •  проф. др Богољуб Шијаковић (Историја филозофије 1, Филозофска антропологија, Историја филозофије I: Од Талеса до Платона, Историја филозофије II: Од Аристотела до Боетија, Филозофска антропологија I, Филозофска антропологија II);
 • доц. др Слађана Ђурић (Општа социологија 1);
 • проф. др Ристо Тубић (Логика, Историја социјалних доктрина);
 • проф. др Цвијетин Лукић  (Општа психологија);
 •  проф. др Лазо Ристић (Општа методологија);
 • проф. др Ненад Кецмановић (Општа социологија 2, Демократија и људска права);
 • проф. др Ратко Дунђеровић (Социјална психологија,  Општа психологија);
 • проф. др Миланка Бабић (Српски језик);
 • проф. др Јово Радош (Историја филозофије 3);
 • проф. др Живан Лазовић (Теорија сазнања, Савремена теорија сазнања);
 • проф. др Иван Коларић (Етика, Историја филозофије 4, Логика I: Формална логика, Логика II: Савремена логика, Методика наставе филозофије, Филозофија религије, Историја филозофије VIII: 20. вијек, Историја филозофије XIX: 20. вијек);
 • проф. др Митар Миљановић (Социологија политике);
 • проф. др Милимир Мучибабић  (Социологија културе);
 • проф. др Лејла Васић (Педагогија);
 • проф. др Раде Попадић (Педагогија);
 • проф. др Момир Зековић (Методика наставе филозофије и социологије, Општа  социологија 1);
 • проф. др Саво Лаушевић (Увод у филозофију I: Филозофски појмови и проблеми, Увод у филозофију II: Филозофске дисциплине, Филозофија историје, Филозофија политике, Феноменологија, српска филозофија);
 • проф. др Сњежана Билбија (Енглески језик);
 • проф. др Драгољуб Величковић (Руски језик);
 • проф. др Борис Брајовић (Историја филозофије III: Средњојековна и ренесансна филозофије, Византијска филозофија до 8. вијека, Историја филозофије IV: Емпиризам, рационализам, просвјетитељство, Византијска филозофија од 8. до 14. вијека, Етика I, Етика II, Филозофија религије, Руска филозофија);
 • проф. др Ева Камерер (Етика I, Етика II);
 • проф. др Желимир  Вукашиновић (Естетика I, Филозофија технике, Филозофија књижевности, Критичка теорија друштва, Филозофска антропологија I,  Филозофска антропологија II, Онтологија, Естетика);
 • проф. др Владимир Милисављевић Историја филозофије III: Средњојековна и ренесансна филозофије, Историја филозофије IV: Емпиризам, рационализам, просвјетитељство, Филозофија права, Теорија аргументације, Структурализам, Филозофија марскизма, Теорија сазнања, Савремена теорија сазнања);
 • проф. др Мишо Кулић (Историја филозофије V: Њемачкa класичнa филозофија I, Филозофија културе, Историја филозофије VI: Њемачкa класична филозофија II, Филозоифија науке, Методика наставе филозофије, Онтологија I, Историја филозофије VII: XIX вијек, Филозофија језика, Онтологија II, Херменеутика);
 • проф. др Аурел Божин (Општа психологија);
 • проф. др Димитрије Калезић (Руска филозофија);
 • проф. др Максим Васиљевић (Византијска филозофија);
 • проф. др Бранко Баљ  (Увод у филозофију);
 • проф. др Јасна Барјактаревић (Психологијa);
 • проф. др Јасна Богдановић (Психологија);
 • доц. др Сања Опсеница (Психологија);
 • проф. др Радомир Чолаковић (Психологија);
 •  проф. др Златко Павловић (Педагогија);
 • мр Вук Миљановић, виши асистент (Увод у филозофију, Историја филозофије 2, Онтологија, Историја филозофије 1, Историја филозофије 4, Филозофија политике, Феноменологија, Историја филозофије V: Њемачкa класичнa филозофија I, Филозофија културе, Историја филозофије VI: Њемачкa класична филозофија II, Филозоифија науке, Онтологија I, Историја филозофије VII: XIX вијек, Филозофија језика, Онтологија II, Херменеутика);
 • мр Стојан Шљука, виши асистент (Византијска филозофија, Историја филозофије 2, Историја филозофије III: Средњојековна и ренесансна филозофије, Увод у филозофију I: Филозофски појмови и проблеми, Увод у филозофију II: Филозофске дисциплине, Општа методологија, Етика I, Етика II, Филозофска антропологија I,  Филозофска антропологија II, Филозофија религије, Руска филозофија, Српска филозофија);
 • мр Данијела Богдановић (Логика I: Формална логика, Логика II: Савремена логика, Теорија сазнања, Савремена теорија сазнања, Општа методологија, Естетика 1, Естетика 2, Филозофија књижевности, Историја филозофије IV: Емпиризам, рационализам, просвјетитељство, Критичка теорија друштва, Филозофија културе, Теорија аргументације, Филозофије културе, Методологија социолошких истраживања, Естетика, Филозофија марксизма);
 • мр Миљан Попић (Логика I: Формална логика, Логика II: Савремена логика, Византијска филозофија до 8. вијека, Византијска филозофија од 8. до 14. вијека, Теорија аргументације, Историја филозофије VIII: 20. вијек, Историја филозофије XIX: 20. вијек, Филозофија религије, Филозофија марксизма);
 • Биљана Грачанин (Историја филозофије I: Од Талеса до Платона, Историја филозофије II: Од Аристотела до Боетија, Филозофија историје, Историја филозофије IV: Емпиризам, рационализам, просвјетитељство, Филозофска антропологија I,  Филозофска антропологија II, Филозофија политике, Структурализам, Феноменологија, Филозофија религије).