О студијском програму филозофија

Наставни план за академску 2017/18. годину

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР ФИЛОЗОФИЈЕ

 

   Шифра предмета                                Назив предмета  Статус(О/И)  Условљени    предмети Семестар  Фонд часова      (седмични)  ECTS
                                                                                                 Прва година
   ФИ 1-1  Историја филозофије I: Од Талеса до Платона           О          не          I           2+3      6
   ФИ 1-2  Увод у филозофију I: Филозофски појмови и                                          проблеми           О          не          I           2+2      5
   ФИ 1-3  Логика I: Формална логика           О          не          I           2+2      5
   ФИ 1-4  Филозофија технике           О          не          I           2+2      5
   ФИ 1-5  Демократија и људска права           О          не          I           2+1      3
   ФИ 1-6  Психологија           О          не          I           2+1      3
   ФИ 1-7/1

ФИ 1-7/2

ФИ 1-7/3

ФИ 1-7/4

ФИ 1-7/5

ФИ 1-7/6

ФИ 1-7/7

 Енглески језик

Њемачки језик

Француски језик

Италијански језик

Руски језик

Грчки језик

Латински језик

          И          не          I           0+2      3
   ФИ 2-1  Историја филозофије II: Од Аристотела до   Боетија           О      ФИ 1-1         II           2+2      5
   ФИ 2-2  Увод у филозофију II: Филозофске дисциплине           О      ФИ 1-2         II           2+2      5
   ФИ 2-3  Општа методологија           О          не         II           2+2      5
   ФИ 2-4  Логика II: Савремена логика           О      ФИ 1-3         II           2+2      5
   ФИ 2-5  Филозофија економије           О          не         II           2+2      4
   ФИ 2-6  Педагогија           О          не         II           2+1      3
   ФИ 2-7/1

ФИ 2-7/2

ФИ 2-7/3

ФИ 2-7/4

ФИ 2-7/5

ФИ 2-7/6

ФИ 2-7/7

 Енглески језик

Њемачки језик

Француски језик

Италијански језик

Руски језик

Грчки језик

Латински језик

         И     ФИ 1-7/1

ФИ 1-7/2

ФИ 1-7/3

ФИ 1-7/4

ФИ 1-7/5

ФИ 1-7/6

ФИ 1-7/7

        II           0+2      3
                                                                                                 Друга година 
   ФИ 3-1  Историја филозофије III: Средњо-вјековна и  ренесансна филозофија          О     ФИ 2-1        III           2+2      6
   ФИ 3-2  Византијска филозофија до 8. вијека          О          не        III           2+3      5
   ФИ 3-3  Филозофија историје          О          не        III           2+2      5
   ФИ 3-4  Етика I          О          не        III           2+2      5
   ФИ 3-5  Естетика I          О          не        III           2+2      5

ФИ 3-6/1

 ФИ 3-6/2

 ФИ 3-6/3

 

 Филозофија образовања

 Филозофија природе

 Савремени српски језик 

          И          не        III           2+2      4
   ФИ 4-1  Историја филозофије IV: Емпиризам,  рационализам, просвјетитељство           О       ФИ 3-1        IV           2+3      5
   ФИ 4-2  Етика II           О       ФИ 3-4        IV           2+2      5
   ФИ 4-3  Естетика II           О       ФИ 3-5        IV           2+2      5
   ФИ 4-4  Филозофија права           О           не        IV           2+2      5
   ФИ 4-5  Византијска филозофија од 8. до 14. вијека           О       ФИ 3-2        IV           2+2      5
  ФИ 4-6/1

ФИ 4-6/2

ФИ 4-6/3

 Филозофија музике

Филозофија књижевности

Филозофија игре

          И           не        IV           2+2      5
                                                                                                 Трећа година
   ФИ 5-1  Историја филозофије V: Њемачкa класичнa  филозофија I           О       ФИ 4-1         V           2+3      6
   ФИ 5-2  Филозофија културе           О           не         V           2+2      5
   ФИ 5-3  Филозофска антропологија I           О           не         V           2+2      5
   ФИ 5-4  Филозофија политике           О           не         V           2+2      5
   ФИ 5-5   Теорија сазнања               О           не         V           2+2      5
  ФИ 5-6/1

ФИ 5-6/2

ФИ 5-6/3

 Критичка теорија друштва

Прагматизам

Аналитичка филозофија

          И           не         V           2+2      4
   ФИ 6-1  Историја филозофије VI: Њемачкa  класична филозофија II           О        ФИ 5-1        VI           2+3      6
   ФИ 6-2  Филозофија науке           О           не        VI           2+2      5
   ФИ 6-3   Филозофска антропологија II           О        ФИ 5-3        VI           2+2      5
   ФИ 6-4  Савремена теорија сазнања           О        ФИ 5-5        VI           2+2      5
   ФИ 6-5  Теорија аргументације           О           не        VI           2+2      5
  ФИ 6-6/1

ФИ 6-6/2

ФИ 6-6/3

 Примјењена етика

 Савремене политичке теорије

Структурализам

          И           не        VI           2+2      4
                                                                                                  Четврта година
   ФИ 7-1  Историја филозофије VII: XIX вијек            О       ФИ 6-1        VII            2+2      5
   ФИ 7-2  Историја филозофије VIII: 20. вијек            О       ФИ 7-1        VII            2+2      5
   ФИ 7-3  Онтологија I            О          не        VII            2+3      6
   ФИ 7-4  Филозофија језика            О          не        VII            2+2      5
   ФИ 7-5  Методика наставе филозофије            О          не        VII            2+2      5
  ФИ 7-6/1

ФИ 7-6/2

ФИ 7-6/3

 Филозофија марскизма

Српска филозофска мисао

Филозофија источних народа

           И          не        VII            2+2     4
   ФИ 8-1  Историја филозофије IX: 20. вијек            О      ФИ 7-2        VIII            2+3      5
   ФИ 8-2  Онтологија II            О      ФИ 7-3        VIII            3+3      5
   ФИ 8-3  Херменеутика            О          не        VIII            2+3      5
   ФИ 8-4  Феноменологија            О          не        VIII            2+3      5
  ФИ 8-5/1

ФИ 8-5/2

ФИ 8-5/3

 Филозофија религије

Руска филозофија

Академско писање

          И          не        VIII            2+2      5
   ФИ 8-6  Завршни  рад           И          не        VIII      5