Мастер студије – педагогија

Иновирани наставни план и програм за академску 2023/2024. годину

Образовни профил: МАСТЕР ПЕДАГОГИЈЕ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Мастер студиј  (први семестар)
ПД9-1  Методологија научно – истраживачког рада О не I 2+3 5
ПД9-2  Савремени токови у педагогији О не I 2+2 5
ПД9-3/1

ПД9-3/2

 Системи и програми предшколског васпитања

 Антропологија васпитања и образовања

И не I 2+2 5
ПД9-4/1

ПД9-4/2

 Настава и учење

 Организовање инклузивног васпитања и образовања

И не I 2+2 5
ПД9-5/1

ПД9-5/2

 Породични односи и особе трећег доба 

 Васпитање и школа

И не I 2+2 5
ПД9-6/1

ПД9-6/2

 Академско писање

 Учење учења

И не I 2+2 5
Мастер студиј  (други семестар)
ПД10-1  Студијски истраживачки рад О не II 0+20 10
ПД10-2  Завршни рад – мастер О не II 20