О студијском програму географија

 

Семинарски рад примјер

Завршни рад примјер

 

 

НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЕОГРАФИЈЕ СА ДВА ИЗЛАЗНА ПРОФИЛА

Наставни план за академску 2019/20. годину

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Студијски програм/модул –

усмјерење:

ГЕОГРАФИЈА

Модули: 

1. Географија

2.Геопросторне основе животне средине

Редни  број

Шифра предмета

Назив предмета

Статус(О/И)

Условљени предмети

Семестар

Фонд часова (седмични)

ECTS

П

В

ЛВ

ГЕОГРАФИЈА И ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – прва година

1.

Г 1-1

Увод у географију

О

Не

I

2

2

5

2.

Г 1-2

Картографија

О

Не

I

3

2

6

3.

Г 1-3

Основе геологије за географе

О

Не

I

2

2

5

4.

Г 1-4

Климатологија

О

Не

I

2

2

6

5.

Г 1-5

Математичка географија

O

Не

I

2

2

5

6.

 

Г 1-6/1

Г 1-6/2

Г 1-6/3

Изборни предмет (блок 1): Страни језик 1

Енглески језик 1

Њемачки језик 1

Руски језик 1

И

Не

I

0

3

3

УКУПНО:

11

13

30

ГЕОГРАФИЈА И ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – прва година

1.

     Г 2-1 Примијењена климатологија

O

Да, Г 1-4

II

3

2

6

2.

Г 2-2

Биогеографија

О

Не

II

2

2

6

3.

Г 2-3

Географија земљишта

О

Не

II

2

2

5

4.

Г 2-4

Палеогеографија

О

Не

II

2

2

6

5.

Г 2-5

Квантитативне методе у географији

O

Не

II

2

2

4

6.

Г 2-6/1

Г 2-6/2

Г 2-6/3

Изборни предмет (блок 2): Страни језик 2

– Енглески језик 2

– Њемачки језик 2

– Руски језик 2

И

Не

II

0

3

3

УКУПНО:

11

13

30

ГЕОГРАФИЈА И ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – друга година

1.

     Г 3-1 Геоморфологија

O

Не

III

3

2

6

2.

     Г 3-2 Хидрологија

О

Не

III

3

2

6

3.

     Г 3-3 Демогеографија

О

Не

III

3

2

6

4.

     Г 3-4 Економска географија

О

Не

III

2

2

5

5.

     Г 3-5 Информационе технологије у географији

O

Не

III

2

1

4

6.

 

Г 3-6/1

Г 3-6/2

Изборни предмет (блок 3)

Географске основе етнологије

Аграрна географија

И

Не

III

2

1

3

УКУПНО:

15

10

30

ГЕОГРАФИЈА И ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – друга година

1.

     Г 4-1 Примијењена геоморфологија

O

Да, Г 3-1

IV

3

2

6

2.

Г 4-2

Примијењена хидрологија

О

 Да, Г 3-2

IV

3

2

6

3.

Г 4-3

Примијењена демогеографија

О

Да, Г 3-3

IV

3

2

6

4.

Г 4-4

Туристичка географија

О

Не

IV

3

2

6

5.

Г 4-5

Теренска настава 1

O

Не

IV

1

1

3

6.

Г 4-6/1

Г 4-6/2

Изборни предмет (блок 4)

– Kaрстологија

– Популациона политика

И

Не

IV

2

1

3

УКУПНО:

15

10

30

ГЕОГРАФИЈА – трећа година

1.

   Г 5-1 Географија руралних насеља

O

Не

V

2

2

6

2.

   Г 5-2 Географске основе просторног планирања

О

Не

V

2

2

5

3.

   Г 5-3 ГИС

О

Не

V

2

2

5

4.

   Г 5-4 Педагогија са дидактиком

О

Не

V

2

2

5

5.

   Г 5-5 Планирање и методе регионалног развоја

O

Не

V

2

2

5

6.

Г 5-6/1

Г 5-6/2

Изборни предмет (блок 5)

Географска и туристичка регионализација

Природни услови и непогоде у животној средини

И

Не

V

2

2

4

УКУПНО:

12

12

30

ГЕОГРАФИЈА – трећа година

1.

     Г 6-1 Географија урбаних насеља

O

Не

VI

2

2

6

2.

     Г 6-2 Регионална географија Европе

О

Не

VI

3

3

6

3.

     Г 6-3 Политичка географија

О

Не

VI

2

2

5

4.

     Г 6-4 Регионална географија сусједних земаља

О

Не

VI

2

2

5

5.

     Г 6-5 Тематско картирање

О

Да, Г 1-2

VI

2

2

4

6.

Г 6-6/1

Г 6-6/2

Изборни предмет (блок 6)

– Регионалне политике ЕУ Теледетекционе методе истраживања геопростора

И

Не

VI

2

1

4

УКУПНО:

13

12

30

ГЕОГРАФИЈА – четврта година

1.

     Г 7-1 Регионална географија ваневропских континената

О

Не

VII

3

3

6

2.

     Г 7-2 Методика наставе географије 1

О

Да, Г 5-4

VII

3

2

6

3.

     Г 7-3 Географске основе животне средине

О

Не

VII

2

2

5

4.

     Г 7-4 Туризам и просторно планирање

O

Не

VII

2

2

5

5.

Г 7-5/1

Г 7-5/2

Изборни предмет (блок 7)

Геоекологија

Географски ресурси и одрживи развој

И

Не

VII

2

1

4

6.

Г 7-6/1

Г 7-6/2

Изборни предмет (блок 8)

Туризам и заштита животне средине

Медицинска географија

И

Не

VII

2

1

4

УКУПНО:

14

11

30

ГЕОГРАФИЈА – четврта година

1.

     Г 8-1 Географија БиХ/РС

O

Не

VIII

3

2

6

2.

     Г 8-2 Методика наставе географије 2

O

Да, Г 7-2

VIII

2

2

5

3.

     Г 8-3 Методологија научног рада

О

Не

VIII

2

2

5

4.

     Г 8-4 Теренска настава 2

О

Не

VIII

3

2

4

5.

 

Г 8-5/1

Г 8-5/2

Изборни предмет (блок 9)

– Туристичка географија свијета

– Теренски рад и екскурзије у настави географије

И

Не

VIII

2

1

3

6.

 

Г 8-6/1

Г 8-6/2

Изборни предмет (блок 10)

– Природни ресурси

– Академско писање у географији

И

Не

VIII

2

1

3

7.

     Г 8-6 Завршни рад

О

VIII

4

УКУПНО:

14

10

30

ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – трећа година

1.

   ГЖС 5-1 Основи екологије

O

Не

V

2

2

6

2.

   ГЖС 5-2 Геоекологија

О

Не

V

2

2

6

3.

   ГЖС 5-3 Животна средина руралног и ненастањеног простора

О

Не

V

2

2

5

4.

   ГЖС 5-4 Природни услови и непогоде у животној средини

О

Не

V

2

2

5

5.

 

ГЖС 5-5/1

ГЖС 5-5/2

Изборни предмет (блок 11)

– Геохемија предјела

– Дигитално картирање животне средине

И

Не

V

2

1

4

6.

ГЖС 5-6/1

ГЖС 5-6/2

Изборни предмет (блок 12)

Екотоксикологија

Геопросторне базе података

И

Не

V

2

1

4

УКУПНО:

12

10

30

ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – трећа година

1.

     ГЖС 6-1 Примијењена геоекологија

O

Да, ГЖС 5-2

VI

2

2

6

2.

     ГЖС 6-2 Животна средина урбаног простора

О

Не

VI

2

2

6

3.

     ГЖС 6-3 Животна средина и регионални развој Eвропе

О

Не

VI

2

2

5

4.

     ГЖС 6-4 Природни ресурси

О

Не

VI

2

2

5

5.

ГЖС 6-5/1

ГЖС 6-5/2

Изборни предмет (блок 13)

– Медицинска географија

– Природа БиХ/РС

И

Не

VI

2

1

4

6.

ГЖС 6-6/1

ГЖС 6-6/2

Изборни предмет (блок 14)

– Биодиверзитет

– Екотуризам

И

Не

VI

2

1

4

УКУПНО:

12

10

30

ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – четврта година

1.

     ГЖС 7-1 Теорија и пракса одрживог развоја

O

Не

VII

2

2

6

2.

     ГЖС 7-2 Заштита природе

О

Не

VII

2

2

6

3.

     ГЖС 7-3 Основе еколошког образовања

О

Не

VII

2

2

5

4.

     ГЖС 7-4 Демоекологија

О

Не

VII

2

2

5

5.

ГЖС 7-5/1

ГЖС 7-5/2

Изборни предмет (блок 15)

Географске основе просторног планирања

Теледетекционе методе истраживања животне средине

И

Не

VII

2

2

4

6.

ГЖС 7-6/1

ГЖС 7-6/2

Изборни предмет (блок 16)

Туризам и заштита животне средине

Планови и стратегије у животној средини

И

Не

VII

2

2

4

УКУПНО:

12

12

30

ГЕОПРОСТОРНЕ ОСНОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – четврта година

1.

     ГЖС 8-1 Теорија и методологија истраживања животне средине

O

Не

VIII

2

2

6

2.

     ГЖС 8-2 Ризици и моделовање у животној средини

О

Не

VIII

2

2

5

3.

     ГЖС 8-3 Заштита и уређење предјела ЈИ Европе

О

Не

VIII

2

2

4

4.

     ГЖС 8-4 Планирање и методе регионалног развоја

О

Не

VIII

2

2

4

5.

     ГЖС 8-5 Теренска настава 2

О

Не

VIII

3

2

4

6.

 

ГЖС 8-6/1

ГЖС 8-6/2

Изборни предмет (блок 17)

Правни аспекти у животној средини

Методика наставе животне средине

И

Не

VIII

2

1

3

7.

     ГЖС 8-7 Завршни рад

О

VIII

4

УКУПНО:

13

11

30

 

* За условљене предмете у наставном плану пишу се шифре предмета којим су условљени

* Наставни план садржи обавезну студентску праксу у другој, односно четвртој години у виду двије обавезне теренске наставе (Теренска настава 1 и Теренска настава 2). Поред тога, у току студија предвиђене су и остале практичне активости (полудневне теренске наставе, излети и сл. које ће се реализовати из појединих предмета)

* Теренска настава 1 (једнодневна и/или вишедневна) реализује се у току четвртог семестра у оквиру предмета доминантно из физичке географије, али и осталих група предмета који се изучавају на прве двије године студија, а према програму који усваја Наставно-научно вијеће Филозофског факултета

* Теренска настава 2 (једнодневна и/или вишедневна) реализује се у току осмог семестра у оквиру друштвеногеографских предмета, региналногеографске групе предмета, као и уже стручних предмета из области животне средине, а према програму који усваја Наставно-научно вијеће Филозофског факултета

* Наставни план садржи групе изборних предмета

НАСТАВНИ ПЛАН

Рјешење

 

Наставни план за академску 2017/18. годину

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ГЕОГРАФ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
Г1-7  Увод у географију О не I 2+2 5
Г1-8  Картографија О не I 2+3 6
Г1-9  Основи геологије са палеогеографијом О не I 2+2 5
Г1-10  Основи метеорологије О не I 2+2 6
Г1-11  Енглески језик О не I 2+2 5
Г1-12/1

Г1-12/2

Г1-12/3

Г1-12/4

 Њемачки језик 1

 Руски језик 1

 Француски језик 1

 Италијански језик 1

И не I 0+3 3
Г2-7  Географија земљишта О не II 2+2 5
Г2-8  Математичка географија О не II 2+2 6
Г2-9  Биогеографија О не II 2+2 6
Г2-10  Климатологија О не II 2+3 6
Г2-11  Квантитативне методе у географији О не II 2+2 4
Г2-12/1

Г2-12/2

Г2-12/3

Г2-12/4

 Њемачки језик 2

 Руски језик 2

 Француски језик 2

 Италијански језик 2

И не II 0+3 3
Друга година
Г3-7  Информационе технологије у географији О не III 2+2 5
Г3-8  Хидрологија О не III 2+3 6
Г3-9  Геоморфологија О не III 2+3 6
Г3-10  Демогеографија О не III 2+3 6
Г3-11  Географске основе животне средине О не III 2+1 4

Г3-12/1

Г3-12/2

 Етнографија

 Национална историја

И не III 1+2 3
Г4-7  Примјењена хидрологија О не IV 2+2 5
Г4-8  Примјењена геоморфологија О не IV 2+2 5
Г4-9  Примјењена демогеографија О не IV 2+2 5
Г4-10  Туристичка географија О не IV 2+2 5
Г4-11  Општа економска географија О не IV 2+3 6

Г4-12/1

Г4-12/2

 Аграрна  географија

 Природни ресурси

И не IV 2+1 4
Трећа година
Г5-7  Географија руралних насеља О не V 2+2 6
Г5-8  Педагогија са дидактиком О не V 2+2 5
Г5-9  ГИС О не V 2+2 5
Г5-10  Регионална географија сусједних земаља О не V 2+2 5
Г5-11  Географска и туристичка регионализација О не V 2+2 5

Г5-12/1

Г5-12/2

 Популациона политика

 Природни услови и ризици у животној средини

И не V 2+2 4
Г6-7  Географија урбаних насеља О не VI 2+3 6
Г6-8  Регионална географија Европе О не VI 3+3 6
Г6-9  Тематско картирање О не VI 2+2 4
Г6-10  Политичка географија О не VI 2+2 4
Г6-11  Национална географија О не VI 3+2 6

Г6-12/1

Г6-12/2

Г6-12/3

 Регионалне политике ЕУ

 Теренски рад и наставне екскурзије

 Геоекологија

И не VI 2+1 4
Четврта година
Г7-8  Регионална географија ваневропских континената О не VII 3+3 5
Г7-9  Методика наставе географије О не VII 2+3 5
од понуђених 5 избрних предмета бирају се 4

Г7-10/1

 Основе туризма И не VII 2+2 5

Г7-11/1

 Туризам и одрживи развој И не VII 2+2 5

Г7-12/1

 Туристичка географија свијета И не VII 2+2 5

Г7-13/1

 Савремени облици туризма И не VII 2+2 5

Г7-14/1

 Менаџмент туристичке дестинације И не VII 2+2 5
Г8-8  Географске основе просторног планирања О не VIII 2+2 5
Г8-9  Методологија научног рада О не VIII 2+2 6
од понуђена 4 изборна предмета бирају се 3

Г8-10/1

 Планирање и уређење туристичког простора И не VIII 2+2 5

Г8-11/1

 Људски ресурси у туризму И не VIII 2+2 5

Г8-12/1

 Пословање туристичких агенција И не VIII 2+2 5

Г8-13/1

 Планирање и методе регионалног развоја И не VIII 2+2 5
Г8-14  Завршни рад О не VIII 4