Студентска служба

Студентска служба опслужује студенте првог, другог и трећег циклуса студија. Рад са студентима се одвија на четири шалтера према сљедећем распореду:

од  8.00 до 10.30 часова

 • шалтер 2: Енглески језик и књижевност, Кинески и енглески језик и књижевности, Њемачки језик и књижевност,
 • шалтер 3: Историја и археологија, Социологија,  Математика и рачунарство и Разредна настава.


од 11.00 до 13.30 часова

 • шалтер 1: Психологија, Математика и физика, Географија и Општа књижевност и театрологија,
 • шалтер 3: Српски језик и књижевност, Новинарство и односи с јавношћу, Политикологија и међународни односи, Општа књижевност и библиотекарство,
 • шалтер 4: Филозофија, Педагогија, Руски језик и књижевност и међународни политички односи.


Ру­ко­во­ди­лац сту­дент­ске слу­жбе:

 • Жељка Бјековић, мр

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кал 1003

Стручни сарадници за студентска питања првог и другог циклуса студија:

 • Да­ли­бор­ка Ра­јић
 • Је­ле­на Тадић
 • Милосава Кошарац
 • Драгана Благојевић
 • Љиљана Лопатић

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кал 1002

Е-по­шта: studentska.sluzba@ff.ues.rs.ba

Стручни сарадник за студентска питања трећег циклуса студија:

 • мср Миле Вукајловић

Телефон:  057/227-410, ло­кал 1002

Е-по­шта: studentska.sluzba3@ff.ues.rs.ba

НОРМАТИВНИ АКТИ

ОБРАСЦИ И УПЛАТНИЦЕ

ОБРАСЦИ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС


УПЛАТНИЦЕ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС

Редовни студенти – буџет


Редовни студенти – суфинансирање


Редовни студенти – самофинансирање


Ванредни студенти


Апсолвенти


Обнова године


Остале накнаде