Историјат катедре за педагогију

     Катедра за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву баштини насљеђе оних катедри са Филозофског факултета у Сарајеву које су окупљале научне раднике из области педагогије и сродних области. Одсјек за педагогију на Филозофском факултету у Сарајеву основан је 1962. године, а прва генерација студената уписана је академске 1963/1964. године. Стални наставници на Одсјеку тада су били др Петар Мандић, др Никола Филиповић, др Бранко Ракић, проф. Александар Бојковски и асистенти Исмет Диздаревић и Мухамед Муратбеговић.

      Након обнављања рада Филозофског факултета у Источном Сарајеву, 1994. године, са радом је почео и Одсјек за педагогију и психологију. Посебан допринос покретању рада Одсјека за педагогију и психологију дали су др Гојко Бабић, први декан Филозофског факултета по обнављању његовог рада, др Петар Мандић и др Ратко Дунђеровић.  Поред њих, покретању рада Одсјека за педагогију и психологију допринијели су и тада виши асистенти мр Симо Нешковић и мр Раде Попадић. Академске 1997/1998. године, умјесто Одсјека за педагогију и психологију, са радом је почео Одсјек за педагогију и андрагогију. На том одсјеку настава је извођена до академске 2000/2001. године, када је умјесто Одсјека за педагогију и андрагогију, почео са радом Одсјек за педагогију. Академске 2006/2007. године почиње извођење наставе на Студијском програму за педагогију, према болоњским критеријумима, а 2010/2011. почео је са радом други циклус студија.

Правни документи који регулишу оснивање и рад Студијског програма за педагогију:

Дозвола за рад број 07.023-3899/09 издата од Министарства просвјете и културе РС од 22. 6.2009.

Рјешење број 07.023/612-253-7/10 издата од Министартва просвјете и културе РС од 12. 9. 2011.

Дозвола за извођење студијских програма број 07.023/612-253-393/10. издата од Министарства просвјете и културе 31. 10. 2011.

Радом Катедре за педагогију од њеног оснивања до данас роководилa су четири наставника:

 • проф. др Гојко Бабић, у периоду од 1995. до 2002. године,
 • проф. др Симо Нешковић, у периоду од 2002. до 2005. године,
 • проф. др Раде Попадић, у периоду од 2005. до 2010. године и
 • проф. др Златко Павловић, од 2011. године.

            Oд оснивања Одсјека за педагогију у извођењу наставног процеса учествовао је већи број наставника и сарадника. Првих година рада био је ангажован значајан број наставника са универзитета у окружењу. Постепено је на Катедри развијан властити кадар. Списак наставника и сарадника који су радили на Студијском програму за педагогију и психологију, Студијском програму за педагогију и андрагогију и Студијском програму за педагогију:

 • проф. др Гојко Бабић, редовни професор, први декан Филозофског факултета и први шеф Катедре за педагогију, један од оснивача Филозофског факултета, изводио је наставу на предметима: Историја педагогије, Андрагогија 1, Методологија, Андрагогија  2, Андрагогија  2, Историја андрагогије, Учење одраслих, Андрагогија рада, Методика андрагошког рада (1994/1995. до 2000/2001);
 • проф. др Петар Мандић, редовни професор, изводио је наставу на предметима: Педагогија 1, Педагогија 2, Васпитање и савјетодавни рад (1994/1995. до 1996/2007)
 • проф. др Ратко Дунђеровић, редовни професор, изводио је наставу на предметима: Социјална психологија и Психометрија (1997/1998. до 2008/2009);
 • проф. др Босиљка Ђорђевић, редовни професор, изводила је наставу од 1994/1995. до 1996/1997. године  на предмету Општа психологија;
 • проф. др Петар Стојаковић, редовни професор (Педагошка психологија 1 и Педагошка психологија 2), 2000/2001;
 • проф. др Крстивоје Шпијуновић, редовни професор, изводио је наставу од 1998/99. године на предметима: Методика математичког образовања, Методика васпитнообразовног рада II, Методичке основе природно-математичког образовања, Иновативни методички модели природно-математичког образовања;
 • проф. др Младен Вилотијевић, редовни професор, (1996/1997–2006/2007) изводио је наставу на предметима: Дидактика 1, Дидактика 2, Дидактика;
 • проф. др Ђуро Сврдлин, редовни професор, предавао од 1996/1997. до 2000/2001. године  предмет  Предшколска педагогија;
 • проф. др Вељко Банђур, редовни професор, предавао од 2004/2005. године сљедеће предмете: Методологија педагошких истраживања, Методика васпитнообразовног рада I, Увод у методологију педагогије, Методичке основе језичко-умјетничке наставе, Иновативни методички модели језичко-умјетничке наставе, Академско писање;
 • проф. др Симо Нешковић, ванредни професор, радио као виши асистент од 1994/1995, а  од 2000/2001. до 2010/2011. изводио наставу на предметима: Методика језичког образовања, Предшколска педагогија, Историја педагогије, Методика васпитнообразовног рада I, Васпитање за демократију, Општа историја педагогије I ,Општа историја II, Национална историја педагогије;
 • проф. др Цвијетин Лукић, редовни професор, предавао од 1995/1996. до 1997/1998. године предмет Развојна психологија.
 • проф. др Драгољуб Крнета, редовни професор, од 2005/2006. године изводио наставу на предметима: Педагошка психологија 1, Педагошка психологија 2, Педагошка психологија, Социјална психологија, Увод у педагошку психологију, Психологија учења и наставе;
 • проф. др Ратко Пејић, редовни професор, предавао од 2000/01. године предмете: Андрагогија, Методика рада педагога, Породична педагогија, Домска педагогија, Увод у андрагогију, Породични односи и особе трећег доба;
 • проф. др Раде Попадић, редовни професор, радио као виши асистент од 1994/2005, а од од 1997/1998. до 2011/2012. изводио наставу на предметима: Васпитање и савјетодавни рад,  Педагогија I, Специјална педагогија, Основи педагошке дијагностике са савјетодавним радом,Увод у педагогију,Компоненте васпитања, Хуманизација односа међу половима, Основи специјалне педагогије,Методика специјалне педагогије, Савремени токови у педагогији;
 • проф. др Митар Миљановић, редовни професор, предавао од 1995/1996. до 1996/1997. године предмет Социологија;
 • проф. др Милош Блажић, редовни професор, предавао од 1994/1995. до 1996/1997. године предмет Статистика;
 • проф. др Симо Турудија, редовни професор, предавао од 1997/1998. до 2000/2001. године предмете: Педагошка психологија 1, Педагошка психологија 1, Образовање и мас-медији;
 • проф. др Данимир Мандић, редовни професор, предавао од 1997/1998. године предмете:

Педагошка информатика, Информатика, Основи информатике, Образовна технологија;

 • проф. др Љубинка Милошевић, редовни професор, предавала од 1997/1998. до 2000/2001. године предмет Педагогија 2;
 • проф. др Радмила Николић, редовни професор, предавала од 2000/2001. до 2001/2002. године предмет Педагогија 2;
 • проф. Марина Ратковић, предавала од 1994/1995. до 1996/1997. године предмет Енглески језик;
 • проф. др Грујо Бјековић, редовни професор, предавао од 1998/1999. до 2000/2001. године предмет Физичка култура;
 • проф. др Раденко Круљ, редовни професор, предавао од 1998/1999. до 2005/2006. године предмете: Методологија и Статистика;
 • проф. др Стојан Ценић, редовни професор, предавао од 1998/1999. до 1999/2000. године предмет Историја андрагогије;
 • проф. др Снежана Билбија, редовни професор, предавала од 1999/2000. до 2004/2005. године предмете: Енглески језик 1 и Енглески језик 2;
 • проф др Урош Младеновић, редовни професор, предавао од 2002/2003. до 2004/05. године предмете: Општа психологија и Развојна психологија;
 • проф. др Видан Николић, редовни професор, предавао од 2001/2002. године предмете:

Српски језик, Правопис српског језика, Граматика српског језика;

 • проф. др Радивој Кулић, редовни професор, предавао 1998/1999. године предмет Андрагогија;
 • проф. др Новак Лакета, редовни професор, изводио наставу од 2002/2003. године на предметима: Системи образовања, Компаративна педагогија, Основи дидактике, Основи компаративне педагогије, Компаративни преглед школских система, Васпитање и школа;
 • проф. др Љубо Милинковић, редовни професор, предавао од 1997/1998. до 1999/2000. године предмет Руски језик;
 • проф. др Драгољуб Величковић, редовни професор, предавао од 1999/2000. до 2012/2013. године предмет Руски језик;
 • проф. др Миодраг Јовановић, редовни професор, предавао од 2008/2009. до 2010/2011. године предмете:  Српски језик, Правопис српског језика, Граматика српског језика;
 • проф. др Миланка Бабић, ванредни професор,  изводила наставу 2011/2012. године на предмету Правопис српског језика;
 • проф. др Иван Коларић, редовни професор, предавао oд 2010/2011. до 2011/2012. године предмете: Филозофија, Основи филозофије, Логика;
 • проф. др Драго Бранковић, редовни професор, предавао од 2001/2002. године предмет Савремени токови у педагогији;
 • проф. др Ненад Сузић, редовни професор, предавао од 2001/2002. године предмете: Социологија образовања, Педагогија II, Учење учења;
 • проф. др Миле Илић, редовни професор, изводио ја наставу од 2007/2008. године на предметима: Школска педагогија, Васпитање за демократију, Дидактичке теорије, Основе школске педагогије, Модели савремене школе, Алтернативне школе,Методика васпитања за демократију,Национална историја педагогије,Организовање инклузивног васпитања и образовања;
 • проф. др Аурел Божин, редовни професор, предавао од 2005/2006. до 2009/2010. године предмет Развојна психологија;
 • проф. др Стеван Стевић, редовни професор, предавао од 1996/1997. до 1998/1999. године предмет Статистика;
 • проф. др Желимир Вукашиновић, ванредни професор, предавао од 2008/2009. године предмете Основи филозофије и Етика;
 • проф. др Јасна Богдановић Чурић, ванредни професор, предавала од 2002/2003. године предмете Увод у психологију и Психологија учења и наставе;
 • проф. др Радован Чокорило, редовни професор, предавао од 2001/2002. до 2003/2004. године предмет Општа психологија;
 • проф. др Зоран Николић, ванредни професор, предавао од 2011/2012. до 2012/2013. године предмет Основе социологије;
 • проф. др Драго Вуковић, ванредни професор, предавао од 2009/2010. године предмет Основе социологије;
 • доц. др Вера Вујевић, доцент, изводила наставу од 2007/2008. године на предметима: Енглески језик–основе, Енглески језик–-фонетика, Енглески језикморфологија;
 • проф. др Спасенија Ћеранић, редовни професор, предавала од 2010/2011. године предмете Хуманистичка психологија и Развојна психологија;
 • проф. др Биљана Сладоје Бошњак, ванредни професор, радила као асистент од 2000/2001. године, а од од 2008/2009. године изводила наставу на предметима: Општа историја I, Општа историја II, Национална историја педагогије,Теорије васпитања, Увод у методологију педагогије, Методе и технике педагошког истраживања, Истраживање педагошке праксе,Општа историја педагогије I, Општа историја педагогије II, Методологија научно-истраживачког рада, Антропологија васпитања и образовања.
 • проф. др Бранка Ковачевић, ванредни професор, радила као асистент од 2000/2001. године, а од 2008/2009. године изводила наставу на предметима: Основе социјалне педагогије, Интерактивне методе у настави, Наставни системи ,Дидактичке иновације, Интерактивно учење, Основи дидактике, Настава и учење;
 • проф. др Владимир Милисављевић, ванредни професор, предавао од 2008/2009. године предмет Логика;
 • проф. др Радомир Чолаковић, ванредни професор, предавао од 2009/2010. до 2010/2011. године предмет Увод у психологију;
 • проф. др Перо Спасојевић, ванредни професор, предавао од 2011/2012. до 2012/2013. године предмете Предшколска педагогија I и Предшколска педагогија II;
 • проф. др Златко Павловић, ванредни професор, од 1997/1988. године радио као асистент, а од 2005/2006. године изводио наставу на предметима: Основи педагошке статистике, Статистика у педагошком истраживању, Педагошка докимологија, Педагошке основе мотивације и комуникације,Увод у педагогију, Компоненте васпитања;
 • проф. др Мирослав Гаврић, ванредни професор, предавао од 2008/2009. године предмет Психологија личности;
 • проф. др Зоран Аврамовић, ванредни професор, предавао од 2007/2008. године предмете Социологија образовања и Основи социологије;
 • проф. др Рајко Куљић, редовни професор, предавао од 2008/2009. до 2010/2011. године предмет Основе социологије;
 • проф. др Јасна Барјактаревић, редовни професор, предавала од 2009/2010. године предмете Социјална психологија и Психологија личности;
 • доц. др Божица Јовић, доцент, изводила наставу од 2011/2012. године на предметима: Енглески језик – синтакса, Енглески језик – основе, Енглески језик – морфологија;
 • доц. др Јасна Максимовић, доцент, предавала од 2012/2013. године предмете Основи специјалне педагогије и Методика специјалне педагогије;
 • проф. др Светозар Богојевић, редовни професор, изводио наставу од 2012/2013. године на предметима: Предшколска педагогија I, Предшколска педагогија II, Дјечија игра и развој стваралаштва, Системи и програми предшколског васпитања;
 • доц. др Горјана Коледин, доцент, предавала од 2012/2013. године предмет Увод у педагошку психологију;
 • доц. др Ненад Лалић, доцент, предавао од 2012/2013. године предмет Управљање и руковођење школом;
 • доц. др Шуајб Солаковић, доцент, предавао од 2013/2014. године предмет Увод у психологију;
 • доц. др Ева Камерер, доцент, предавала од 2012/2013. године предмете  Основи филозофије и Логика;
 • мр Мирјана Јефтовић, виши асистент, изводила вјежбе од 2007/2008.године на предметима: Предшколска педагогија I, Предшколска педагогија II, Дјечија игра и развој стваралаштва, Основи педагошке статистике, Методичке основе умјетничко-језичке наставе, Методичке основе природно-математичког образовања, Истраживања педагошке праксе, Породична педагогија, Статистика у педагошком истраживању, Иновативни методички модели природно-математичког образовања, Иновативни методички модели језичко-умјетничке наставе, Увод у методологију педагогије;
 • мр Далиборка Шкипина, виши асистент, изводила вјежбе од 2008/2009. године на предметима:Увод у педагогију, Компоненте васпитања, Општа историја педагогије I, Општа историја педагогије II, Национална историја педагогије, Основи дидактике, Основи компаративне педагогије, Основи школске педагогије, Васпитање за демократију, Андрагогија, Историја школства, Дидактичке теорије, Наставни системи, Методика васпитања за демократију, Породична педагогија;
 • Соња Вуковић, асистент, изводи вјежбе од 2013/2014. године на предметима: Наставни системи, Теорије васпитања, Увод у методологију педагогије, Основе социјалне педагогије, Интерактивне методе у настави, Дидактичке иновације, Педагошке основе мотивације и комуникације, Методе и технике педагошких истраживања, Интерактивно учење.