Обавјештење – овјера семестра

Према инструкцијама продекана за наставу, а због ограничења времена за овјеру љетњег семестра , обавјештавамо студенте да могу за своје колеге који тренутно нису на факултету, уз индекс, овјерити љетњи семестар у њихово име.

Објави: