Обавјештење

Дописом Проректора за студентска питања, културу, умјетност и спорт број 02.4-5391-MB/19 од 22. 11. 2019. године, могућност регулисања статуса студента у академској 2019/20. години ван рока дата је до 29. 11. 2019. године.

Молимо све студенте да до тада регулишу статус. Након тог датума, неће бити могућности за упис.

 

 

Студентска служба

Објави: