Резултати испита

Новинарска пракса – агенције
1. Кнежевић Анђела – седам (7) 
2. Милановић Јована – шест (6)
3. Миливојевић Емилија – шест (6)

Објави: