Резултати испита

Основе новинарства
1. Матић Филип – десет (10) 
2. Шаровић Татјана – седам (7)
3. Ђокић Сара – осам (8)
4. Симић Саво – десет (10)
5. Чамур Тамара – седам (7)
6. Дубовина Николина – осам (8)
7. Бјелица Урош – девет (9)
8. Малетић Сретен – девет (9)
9. Глишић Невена – осам (8)
10. Лиздек Гордана – осам (8)
11. Башовић Кристина – осам (8)
12. Секуловић Раде – девет (9)
13. Бјековић Маја – десет (10)
14. Калајџић Миљан – осам (8)
15. Крчо Младенка- осам (8)

Објави: