Измјена термина вјежби

Политички маркетинг и односи с јавношћу и Медији и политика – уторак (26.12.) од 14:00, учионица 202
Комуникологија – четвртак  (28.12.) од 13:00, учионица 202
Правна регулација медија и Систем ЕУ – петак (29.12.) од 10:30, учионица 103

Објави: