Испити код доц. др Божице Кнежевић

Испити код доц. др Божице Кнежевић помјерају се за петак, 10. 9. 2021. године, и то писмени дио у 10.00, усмени дио у 14.00 часова

Објави:

Повезано