Rezultati Savremeni 3,4,7,8

 

Esej

Prevod (Srpski)

Prevod( NJemački)

1.       Tijana Vujčić

7-8(sedam)

8 (osam)

5 (pet)

 

Savremeni njemački jezik 8-  

 

Esej

Prevod (S)

Prevod( NJ)

1.Ozren Obradović

6(šest)

8 (osam)

7 (sedam)

2. Nikolina Čajević

6-7(sedam)

7 (sedam)

6-7 (sedam)

 Đorđe Radović

5 (pet)

6(šest)

5 (pet)

4. Sara Pandurević

7-8(sedam)

6(šest)

5 (pet)

 

Usmeni ispit iz Savremenog 3,4,7,8 je u četvrtak,   11.10. u 10:00,

Објави: