Почетна Обавјештења за студенте - математика и рачунарство Резултати I парцијалног испита из Линеарне алгебре 1