Резултати колоквијума из ТС

Зорана Штака 4+1+0+4+4+4

Марија Радовић 2+0+0+0+0+4

Јово Курилић 2+1+0+0+0+1

Јована Дебелногић 3+0+1+0+0+0

Јелена Југовић 2+0+0+0+2+0

Увид у радове је у понедељак у 12:15.

Објави: