Хоспитовање – предаја извјештаја

Крајњи рок за предају извјештаја за хоспитовања јесте 16.12, у 11.00. Извјештаји се предају у електронском и штампаном облику (уз штампани облик неопходно је приложити и потврду). За прикупљање истих задужен је сарадник на наставним предметима Методика наставе енглеског језика и Методика наставе енглеског језика 1.

Објави: