Savremeni 4

Savremeni njemački jezik 4– pismeni

 

Esej

Prevod (Srp.)

Prevod (Njem.)

1.Tamara Šubat

5 (pet)

5 (pet)

7-8 (osa)

2.Jelena Jovičić

5 (pet)

7-8 (osam)

8 (osam)

1.Anja Tadić

8 (osam)

7-8 (osam)

5 (pet)

4.Maja Terzić

7(sedam)

9 (devet)

5 (pet)

11. Danijela Cvjetinović

5 (pet)

8(osam)

5 (pet)

Објави: