Почетна Вијести ПРОГРАМ ПЕДАГОШКО – ПСИХОЛОШКОГ И ДИДАКТИЧКО – МЕТОДИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

ПРОГРАМ ПЕДАГОШКО – ПСИХОЛОШКОГ И ДИДАКТИЧКО – МЕТОДИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

Програм педагошко-психолошког и дидактичко-методичког образовања намијењен је првенствено наставницима који изводе наставу у образовно-васпитним установама, а нису завршили неки од наставничких факултета. Организација и начин похађања програма прилагођени су радним обавезама полазника. Дио наставе који се одвија путем непосредних предавања, као и испити, организоваће се нерадним данима, а остатак наставе и друге активности путем наставе на даљину, менторског рада са наставницима итд. Након полагања испита и завршавања Програма, полазници добијају Увјерење о завршеном Програму педагошко-психолошког и дидактичко-методичког образовања са Додатком увјерењу. Програм се реализује током једног семестра и носи 30 ECTS бодова.

Визија програма

Учење у оквиру програма педагошко-психолошког и дидактичко-методичког образовања наставника усклађено је са педагошко-психолошким, дидактичко-методичким научним тековинама савремене теорије и праксе. Активности полазника програма базирају се на упознавању са темељним научним знањима  и вјештинама потребним за креативно укључивање у васпитно-образовни процес и његову реализацију.

Циљеви програма

-Овладавање теоријским знањима из педагогије и психологије неопходним за разумијевање педагошко-психолошких процеса на којима почива васпитнообразовни рад у школи,

-Стицање дидактичко-методичких знања и вјештина на којима почива успјешно планирање наставе, њена реализација и вредновање њених исхода,

-Усвајање вјештина које омогућују успјешан васпитни рад, савјетодавни рад са ученицима и рад у реализацији ваннаставних и ваншколских активности ученика,

-Развијање свијести о значају професионалног усавршавања и спремности за континуирано усавршавање у наставничком позиву,

-Развијање спремности да се резултати стручног усавршавања примјењују,  да се иновације у настави реализују у свакодневном наставном раду.

Организација и реализација програма

Настава ће се изводити у токо зимског семестра 2020. године, према дефинисаном распореду активности који ће бити благовремено објављен. Уз контакт-наставу, рад са полазницима се одвија и кроз наставу на даљину, непосредне консултације, консултације путем Интернета као и практичну наставу коју кандидати под надзором предметних наставника реализују у школама у којима раде. Полагање испита планирано је за крај јануара и фебруар 2021. године.

Школарина

Предвиђена је школарина у висини од 750 КМ по кандидату. Износ се може уплатити у двије рате (400 КМ + 350 КМ). Прва рата уплаћује се приликом уписа, а друга прије полагања испита.

Заинтересовани кандидати могу предати пријаве са пратећом документацијом у студентску службу на Филозофском факултету до 31. марта 2021. године.

ПРОГРАМ

ПРИЈАВА И УПЛАТА

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

РАСПОРЕДИ ИСПИТА

ИСПИТНА ПРИЈАВА

Објави:

Повезано