Децембарски испитни рок – апсолвенти

Информатика: 13. 12. у 15

Интерпретација пјесничког текста: 25. 12. у 9 (писмени), 25. 12. у 11 (усмени)

Историја библиографије: 21. 12. у 11

Библиографија у БиХ: 21. 12. у 11

Модерна лирика: 25. 12. у 9 (писмени), 25. 12. у 11 (усмени)

Општа стилистика: 13. 12. у 9 (писмени), 13. 12. у 13 (усмени)

Предметна класификација: 10. 12. у 10 

Публицистичка стилистика: 13. 12. у 9 (писмени), 13. 12. у 13 (усмени)

Савремени свјетски роман: 11. 12. у 8 (писмени), 11. 12. у 10.30 (усмени)

Теорија библиографије: 21. 12. у 11

Објави: