Испитни рокови 2020.

files/docs/users/engleski/jan-feb2020FV.doc

files/docs/users/engleski/april2020FV.doc

files/docs/users/engleski/jun-julski2020FV.doc

files/docs/users/engleski/septembar2020FV.doc

files/docs/users/engleski/oktobar2020FV.doc

 

Уколико термин неког испита није оглашен, послати мејл на: luka.milosevic@ff.ues.rs.ba или luka.milosevic@ffuis.edu.ba

Објави:

Повезано