Завршни рад

Студенти који су према Наставном плану дужни радити и одбранити завршни рад, тему узимају на катедри, према списку тема усвојених од стране Наставно-научног вијећа факултета.

Ова одредба се односи на студенте уписане у четврту годину академске 2018/19. године и на студенте уписане у статусу апсолвента којима до сада није одобрена тема завршног рада.

Објави: