МАСТЕР – ПРЕДАВАЊА

На другом циклусу студија Српског језика и књижевности настава ће се изводити у сљедећим терминима:

– Методологија и техника научног рада (емеритус проф. др Бранко Летић) – 17. 11. 2018. године у 9.00 часова;

– Савремена организација наставе српског језика и књижевности (проф. др Бранка Брчкало) – 17. 11. 2018. године у 13.00;

– Лингвистика у савременим теоријама (проф. др Милош Ковачевић – 30. 11. 2018. године у 13. 00;

– Стилски и језички поступци савремене прозе (проф. др Миланка Бабић) – 16. 11. 2018. године у 14.00;

– Књижевност у савременим тероијама (проф. др Ранко Поповић) – 24. 11. 2018. године у 9.00;

– Трансформација мита у књижевности (проф. др Саша Кнежевић) – 24. 11. 2018. године у 13.00.

Часови ће бити одржани у учионици 108. Сви студенти другог циклуса слушају предмете Методологија и техника научног рада и Савремена организација наставе српског језика и књижевности. Студенти који су се опредијелили за језик као обавезни предмет слушају Лингвистику у савременим теоријама, док су изборни предмети Стилски и језички поступци савремене прозе и Стилски и језички поступци савремене поезије. Студенти који су се опредијелили за књижевност као обавезни предмет слушају Књижевност у савременим теоријама, док су изборни предмети Трансформација мита у књижевности и Српска култура и књижевност.

Информације: srpski@ffuis.edu.ba

Објави: