Мајски апсолвентски испитни рок

Термини испита – мајски апсолвентски испитни рок:

Лингвистичка стилистика српског језика – 1. 6. у 10.00 часова;

Српска књижевност 20. вијека –   29. 5. у 11:45 (писмени) и 29. 5. у 13.30 (усмени);

Постмодерна српска књижевност –  29. 5. у 11:45 (писмени) и 29. 5. у 13.30 (усмени);

Методика наставе српског језика и књижевности 2 – 30. 5. у 13.00 часова.

Објави: