Мајски апсолвентски рок

Испити у мајском апсолвентском року биће одржани у сљедећим терминима:

Књижевност у савременим теоријама (мастер) – проф. др Жељка Пржуљ – 29. 5. у 12.30 ч.,
Српска књижевност 20. вијека (проза) – проф. др Жељка Пржуљ – 29. 5. у 12.30,
Изборни предмет – Фантастика у књижевности – проф. др Саша Кнежевић – 22. 5. у 11,
Синтакса реченице – проф. др Миланка Бабић – 23. 5., писмени у 9, усмени у 13 ч.,
Лингвистичка стилистика српског језика – проф. др Вера Ћевриз Нишић – 20. 5. у 11.15,
Јужнословенске књижевности – проф. др Жељка Пржуљ – 29. 5. у 12.30,
Методика наставе српског језика и књижевности 2 – проф. др Бранка Брчкало – 22. 5. у 11.

Накнадно ће бити оглашен термин испита из Психологије.

Објави: