Почетна Обавјештења за студенте - руски језик и књижевност и међународни политички односи Резултати колоквијума из Фонетике и фонологије руског језика

Резултати колоквијума из Фонетике и фонологије руског језика

 

1. Кристина Шендер: оцена 7

2. Теодора Вукосав:  оцена 7

3. Лука Лучић:   оцена 7

4. Бојан Ћорић:   оцена 7

5. Милица Ђерић:   оцена 6

6. Богданка Мировић:   оцена 6

Објави: